Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Onnistuneen ALMA-aloitteen avaimet

cooks learning in kitchen
(c) Euroopan unioni

ALMA-aloite (Aim, Learn, Master, Achieve eli aseta tavoite, opi, osaa, saavuta) on suunnattu 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille.

ALMA-aloitteen tavoitteena on aktiivisesti parantaa nuorten pääsyä työmarkkinoille ja ylipäänsä osaksi yhteiskuntaa. Keskeisenä keinona on kansainvälinen liikkuvuus, joka on oiva tapa kehittää itseään niin ammatillisesti kuin yleisesti.

Aloite tarjoaa nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada työkokemusta ja oppia uusia taitoja toisessa EU-maassa. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja heille tarjotaan jatkuvaa mentorointia ulkomailla työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Tällä sivulla on käytännön tietoa ESR+:n hallintoviranomaisille, lähettäville ja vastaanottaville organisaatioille sekä tuleville ALMA-aloitteen osallistujille. Lisätietoja on ALMA-käsikirjassa.

Hallintoviranomaiset

ALMA-aloitteella pyritään seuraaviin ESR+:n tavoitteisiin:

  • nuorten työllisyys (a)
  • yhdenvertainen pääsy oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen (f)
  • aktiivinen osallistaminen (h)
  • kolmansien maiden kansalaisten ja marginalisoituneiden yhteisöjen sosioekonominen integroituminen (i) ja (j)
  • köyhyysriskissä olevien henkilöiden sosiaalinen osallisuus (l).

EU-maat voivat käyttää ALMA-aloitetta myös nuoriin ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien ESR+:n temaattista keskittämistä koskevien vaatimusten täyttämiseen.  

ALMA-aloitteen yhteisrahoitusosuus voi olla jopa 95 prosenttia, sillä sen katsotaan kuuluvan (ESR +:ssa) vaadittujen sosiaalisten innovaation toimenpiteiden joukkoon. Jos ohjelmasuunnittelu on jo käynnistetty, ALMA-aloite voidaan sisällyttää sosiaalisen osallisuuden ja nuorisotyöllisyyden lisäämiseen pyrkiviin toimiin. Ohjelmamuutosten yhteydessä näihin voidaan myöhemmin lisätä suora viittaus ALMA-aloitteeseen.

ALMA-verkosto tuo yhteen ESR+:n hallintoviranomaiset ja ALMA-aloitteisiin osallistuvat tai niihin osallistumista suunnittelevat täytäntöönpanoelimet. Verkosto tehostaa ALMA-liikkuvuushankkeiden toteuttamista eri jäsenmaissa ja alueilla. Liittymispyynnöt ja tiedustelut: alma@esf.lt

EU:n tason yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, jotka kattavat kohderyhmät, ohjelmakaudet, laatustandardit ja osallistumisedellytykset, perustuvat EU:n delegoituun säädökseen

Lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot

ALMA-kumppaniksi ryhtymisestä kiinnostuneet organisaatiot voivat rekisteröityä ALMA-kumppanien hakutietokantaan

Lähettävät organisaatiot voivat osallistua ALMA-hakuihin kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisätietoja hauista antaa hakijan jäsenmaan tai alueen hallintoviranomainen.

Vastaanottavat organisaatiot voivat muodostaa transnationaalisia kumppanuuksia lähettävien organisaatioiden kanssa. Kumppanuusmahdollisuuksia voi etsiä ALMA-kumppanien hakutietokannan avulla tai ottamalla yhteyttä asiaankuuluvaan hallintoviranomaiseen.

Myös muita paikallisia toimijoita (yritykset, nuorisojärjestöt, koulutuskeskukset ym.) kannustetaan rekisteröitymään tietokantaan.

Tulevat ALMA-aloitteen osallistujat

Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea ALMA-aloitteeseen suoraan, vaan kansallisista ja alueellisista ESR+ -ohjelmista osarahoitetut organisaatiot nimeävät osanottajat. 

Lisätietoa ALMA-aloitteen toteuttamisesta on saatavilla oman jäsenmaan tai alueen hallintoviranomaisilta.