Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Kuidas toimub eelarve otsene täitmine?

Erinevalt Euroopa Sotsiaalfond+-i (ESF+) muudest tegevussuundadest haldavad suuremat osa Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) tegevussuuna projektidest Euroopa Komisjoni talitused. Eelarve otsene täitmine tähendab, et Euroopa Komisjon kuulutab välja projektikonkursse, et anda projektidele toetusi, ning pakkumiskutseid teenus- ja/või tarnelepingute sõlmimiseks. Komisjon võib anda ka auhindu. Väikest osa projektidest rakendavad rahvusvahelised organisatsioonid eelarve kaudse täitmise raames.

Tegevusi kirjeldatakse iga-aastastes tööprogrammides, mis koostatakse pärast konsulteerimist ELi liikmesriikide ja sidusrühmadega, sealhulgas kodanikuühiskonna esindajatega.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tehniline töörühm, mis tegutseb ESF+ komitee raames, koosneb liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni esindajatest. EaSI tehniline töörühm arutab tegevussuuna rakendamist, eelkõige selle tööprogramme.  Lisateave EaSI tehnilise töörühma kohta (EaSI liikmesriikides)

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) iga-aastased tööprogrammid

Toetused ja pakkumiskutsed

Rahaline toetus on ette nähtud selliste projektide või organisatsioonide toetamiseks, mille eesmärk on edendada ELi huve, rakendada ELi programmi või poliitikat. Toetuste andmiseks korraldatakse projektikonkurss, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja on ainus, kes saab või võib meetme ellu viia. Selliseid erandeid käsitletakse eespool nimetatud tööprogrammides.

Konkursikutsed avaldatakse rahastamis- ja hankeportaalis.

Programmi rakendamiseks vajalike teenuste, sealhulgas peamiselt intellektuaalteenuste (statistilised või auditiaruanded, konsultatsioonid, kommunikatsioonimaterjalid, tõlkimine jne) ostmiseks korraldab komisjon pakkumiskutseid.

EaSI raames algatatud pakkumiskutsed   ja suuremahulised hanked avaldatakse ka Euroopa Liidu Teataja lisas ning ELi institutsioonide e-hangete platvormil  Ted – tenders electronic daily

Kes saavad osaleda?

Lepingud sõlmitakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni avalike hangete eeskirjade kohaselt. Juurdepääs on avatud kõigile osalejatele, kes on asutatud liikmesriikides või kolmandates riikides, mis on hõlmatud rahvusvahelise või kahepoolse lepinguga.

Toetuste puhul võivad EaSI projektikonkurssidel osaleda isikud ja organisatsioonid järgmistest riikidest:

  • ELi liikmesriigid ning ülemeremaad ja -territooriumid;
  • EMP riigid vastavalt EMP lepingule;
  • ELiga ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid kooskõlas nendega sõlmitud raamlepingutega;
  • kolmandad riigid, kellega on sõlmitud leping, mis võimaldab osaleda tegevussuunas ning EaSI tegevusprogrammis loetletud kolmandad riigid, kui see on vajalik meetme eesmärkide saavutamiseks. Viimasel juhul peaksid kolmandas riigis asutatud organisatsioonid kandma ise oma osalemiskulud.

Lisaks on EaSI avatud kõigile liidu õiguse alusel loodud juriidilistele isikutele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.