Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni (EaSI) tegevussuund

EaSI tegevussuunast on võimalik osa saada mitmel viisil, selleks ei pea taotlema toetust või osalema pakkumismenetluses. Huvitatud isikud võivad osaleda konverentsidel ja muudel üldsusele avatud üritustel, mida korraldavad komisjon, EaSI toetuse saajad ja muud asjaosalised. Sellised üritused on loetletud käesoleva veebisaidi rubriigis „News“ (Uudised) ning ESF+/ EaSI portaali „Funding & tender opportunities“ (Rahastus- ja hanked) jaotises „What’s new“ (Uudised)

Lisaks on võimalik pöörduda otse EaSI toetuse saajate poole, et küsida lisateavet nende tegevuse kohta, või külastada ESF+/ EaSI portaali „Funding & tender opportunities“ (Rahastus- ja hankevõimalused) rubriiki Projects and Results (Projektid ja tulemused), samuti käesoleva veebisaidi jaotist „Projects“ (Projektid).

Kuna EaSI tegevussuuna puhul lähtutakse sotsiaalsetest vajadustest, küsitakse peamistelt sidusrühmadelt, sealhulgas sotsiaalpartneritelt ja kodanikuühiskonna organisatsioonidelt aktiivselt tagasisidet. Sel eesmärgil peab komisjon strateegilist dialoogi peamiste ELi tasandi organisatsioonidega, kes esindavad tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid kodanikuühiskonna organisatsioone.

EaSI tehniline töörühm koosneb Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ja tegevussuunaga ühinenud kolmandate riikide esindajatest. Töörühm jälgib, et EaSI iga-aastaste tööprogrammide koostamisel võetaks kuulda peamiste sidusrühmade häält. EaSI tehnilises töörühmas arutatakse ka EaSI tegevussuuna rakendamise aspekte. Lisateavet saab EaSI kontaktpunktidest liikmesriikides.

EaSI tegevussuuna iga-aastased tööprogrammid

Nendes tööprogrammides esitatakse eeloleva(te)l aasta(te)l rakendatavad meetmed (projektikonkursid, hanked jne).

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi EaSI meeskonnaga saab ühendust võtta e-posti teel aadressil: EMPL-EaSI@ec.europa.eu