Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Leidke partner

Rahastamis- ja hankeportaalis on taotlejatel võimalik leida partnereid, kasutades rahastamis- ja hankeportaali spetsiaalset partneriotsinguvahendit

Veel üks kasulik allikas on Europa veebisaidil asuv üldine partneriotsinguvahend.

Taotlejad saavad partnerite otsimisel sirvida ka ülevaadet Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) toetust saanud projektidest ja tutvuda neid ellu viinud asutuste seni tehtud tööga. Aruandes esitatud projektid ja organisatsioonid, mida on rahastatud EaSI raames toimunud projektikonkursside kaudu.

EaSI tegevussuuna kohta leiab selleteemalist teavet ESF+ EaSI rahastamis- ja hankeportaali lehe jaos „Projects & Results“ (Projektid ja tulemused) ning käesoleva veebisaidi jaos „Projektid“.

EaSI raames toetatavate projektide kohta, sealhulgas projektides osalevate organisatsioonide kohta leiab teavet ka finantsläbipaistvuse süsteemist. Teabega saab tutvuda, valides vastutavaks osakonnaks (Responsible Department) tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi (EMPL) ning meetme liigiks (Action type) „1.1.6 – Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon“. Klõpsates valikul „additional options“ (lisavalikud), saab teha täpsemad valikud „grants“ (toetused), „prizes“ (auhinnad), „public procurement“ (avalik hange) jne.