Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Mis on ESF+?

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on Euroopa Liidu (EL) peamine vahend, et investeerida inimestesse. Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

Fond pakub ka kindlat tuge ELi sotsiaal-majanduslikule taastumisele koroonaviiruse pandeemiast. Pandeemia tõttu on vähenenud tööturul osalemine, tekkinud probleemid haridus- ja tervishoiusüsteemides ning suurenenud ebavõrdsus. ESF+ on üks peamisi ELi vahendeid, mis aitab liikmesriikidel neid probleeme lahendada.

Ühtekuuluvuspoliitika osana on ESF+-i eesmärk suurendada ELis majanduslikku, territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades erinevusi liikmesriikide ja piirkondade vahel.

Euroopa Sotsiaalfond+ hõlmab nelja fondi

ESF+ koondab nelja rahastamisvahendit, mis olid programmitöö perioodil 2014–2020 eraldiseisvad:

 Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), noorte tööhõive algatus ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI).

Kuidas ESF+ toetusi annab?

ESF+-i raames antavaid toetusi haldavad peamiselt liikmesriigid ning komisjonil on järelevalveroll. Rahastamine toimub seega järgmiselt:

  • eelarve jagatud täitmine: meetmed, mida liikmesriigid rakendavad koostöös komisjoniga; Programmitöö perioodil 2021–2027 on nende meetmete eelarve ligikaudu 98,5 miljardit eurot.
  • tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon: meetmed, mida rakendab komisjon ja mille eelarve aastateks 2021–2027 on ligikaudu 762 miljonit eurot.