Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

Kif nagħmlu biex ALMA taħdem

cooks learning in kitchen
(c) L-Unjoni Ewropea

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) hija inizjattiva mfassla għaż-żgħażagħ ta’ bejn 18 u 29 sena li bħalissa mhumiex involuti f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEETs).

L-għan ta’ ALMA huwa li tinkludi b’mod attiv aktar żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà b’mod ġenerali, bl-użu tal-mobbiltà internazzjonali bħala għodda ewlenija għall-iżvilupp professjonali u personali tagħhom.

L-inizjattiva toffrilhom opportunità unika biex jiksbu esperjenza ta’ xogħol u jitgħallmu ħiliet ġodda f’pajjiżi differenti tal-UE. Din l-inizjattiva tipprovdi lil kull parteċipant bi pjan personalizzat u mentorship kontinwu, li jiffoka fuq esperjenzi prattiċi ta’ apprendiment relatati max-xogħol barra mill-pajjiż. 

Din il-paġna tinkludi informazzjoni prattika għall-awtoritajiet maniġerjali tal-FSE+, għall-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, u għall-parteċipanti futuri ta’ ALMA. Għal aktar informazzjoni dettaljata jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwidi dwar ALMA tagħna.

Awtoritajiet maniġerjali

L-inizjattiva ALMA tista’ tgħin biex jintlaħqu diversi objettivi speċifiċi tal-FSE+:

  • l-impjieg taż-żgħażagħ (a),
  • l-aċċess ugwali għat-taħriġ u l-mobbiltà tal-apprendiment (f),
  • l-inklużjoni attiva (h),
  • l-integrazzjoni soċjoekonomika ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u ta’ komunitajiet emarġinati (i) u (j),
  • l-inklużjoni soċjali tal-persuni f’riskju ta’ faqar (l).

L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll l-inizjattiva ALMA biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika tal-FSE+ għaż-żgħażagħ u l-inklużjoni soċjali.  

ALMA hija eliġibbli għal kofinanzjament sa 95% taħt il-prijorità obbligatorja tal-innovazzjoni soċjali. Jekk l-ipprogrammar ikun għaddej, ALMA tista’ tiġi inkluża fl-azzjonijiet li jappoġġjaw objettivi speċifiċi relatati mal-inklużjoni soċjali jew l-impjieg taż-żgħażagħ. L-emendi tal-programm jistgħu jżidu referenzi diretti għall-inizjattiva ALMA aktar tard.

In-Network ALMA jgħaqqad l-Awtoritajiet Maniġerjali u l-Korpi ta’ Implimentazzjoni tal-FSE+ involuti jew li qed jippjanaw li jinvolvu ruħhom f’inizjattivi ALMA. In-network jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ mobbiltà ta’ ALMA fl-Istati Membri u r-reġjuni kollha. Biex tingħaqad jew tagħmel mistoqsija, ikkuntattja lil: alma@esf.lt

L-għażliet tal-kostijiet issimplifikati fil-livell tal-UE, li jinkludu l-gruppi fil-mira, iċ-ċikli tal-programmi, l-istandards tal-kwalità, u l-kriterji tal-eliġibbiltà, huma deskritti fl-Att Delegat tal-UE

Organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu

L-organizzazzjonijiet interessati li jsiru sħab ta’ ALMA jistgħu jirreġistraw fil-Bażi tad-Data tat-Tfittxija tas-Sħab ta’ ALMA

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu jistgħu japplikaw għal sejħiet ta’ ALMA fil-livelli nazzjonali jew reġjonali. Għal informazzjoni dwar sejħa, ikkuntattja lill-awtorità maniġerjali fl-Istat Membru jew fir-reġjun tiegħek.

L-organizzazzjonijiet li jilqgħu jistgħu jiffurmaw sħubijiet transnazzjonali ma’ organizzazzjonijiet li jibagħtu. Uża l-Bażi tad-Data tat-Tfittxija tas-Sħab ta’ ALMA jew ikkuntattja lill-awtorità maniġerjali rilevanti għal opportunitajiet ta’ sħubija.

Entitajiet lokali oħra (kumpaniji, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, ċentri ta’ taħriġ, eċċ.) huma mħeġġa wkoll jirreġistraw fil-bażi tad-data.

Parteċipanti futuri f’ALMA

L-individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal ALMA, u l-organizzazzjonijiet kofinanzjati mill-programmi nazzjonali u reġjonali tal-FSE+ huma dawk li jidentifikaw il-parteċipanti. 

Biex titlob informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ ALMA, ikkuntattja lill-awtorità maniġerjali fl-Istat Membru jew fir-reġjun tiegħek.

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU