Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

Innovazzjoni soċjali u kooperazzjoni transnazzjonali

L-innovazzjoni soċjali għandha l-għan li tavvanza l-ħajja Ewropea billi ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-edukazzjoni, l-iżvilupp tal-komunità jew is-saħħa, jew billi tindirizza problemi kritiċi bħall-faqar jew id-diskriminazzjoni. Bl-involviment tal-awtoritajiet pubbliċi, is-soċjetà ċivili, l-akkademja u l-intrapriżi, l-Ewropa tista’ ssib soluzzjonijiet ġodda għal kwistjonijiet stabbiliti li qed tiffaċċja s-soċjetà xxerjata tagħna.

Appoġġ tal-FSE+ għall-innovazzjoni soċjali

Il-Fond Soċjali Ewropew+ (FSE+) se jkompli jappoġġja innovazzjonijiet soċjali b’diversi miżuri, u l-Istati Membri huma mitluba jappoġġjaw l-innovazzjoni soċjali b’finanzjament mill-FSE permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-kuntest nazzjonali/reġjonali tagħhom stess.

Minbarra l-intervent tal-Istati Membri, l-azzjonijiet fil-livell tal-UE li ġejjin huma mmirati lejn l-innovazzjoni soċjali:

FSE Innovazzjoni Soċjali +

B’€197 miljun, din l-inizjattiva l-ġdida se tinkludi proġetti multinazzjonali fl-UE kollha għall-iżvilupp, ir-replikazzjoni u l-espansjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi. Se tistabbilixxi wkoll Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza għall-innovazzjoni soċjali li se jiġbor, jivvaluta, jiżviluppa, jivvalida u jxerred għodod u metodi xierqa għall-innovazzjoni soċjali. L-inizjattiva se toffri tagħlim reċiproku, bini ta’ kapaċità u networking għall-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni tal-FSE u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra.

Pjattaforma ta' Kooperazzjoni Nazzjonali

Il-pjattaforma taħdem bħala soluzzjoni temporanja sakemm iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza għall-Innovazzjoni Soċjali jkun operattiv, filwaqt li tikkoordina t-tagħlimiet meħuda u l-ixxerjar tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet maniġerjali. Flimkien mal-innovazzjoni soċjali, il-pjattaforma se tiżviluppa wkoll il-komunitajiet ta’ prattika li ġejjin:

  • Impjiegi, edukazzjoni u taħriġ
  • Inklużjoni soċjali
  • Ġestjoni bbażata fuq ir-riżultati

Bażi ta’ Data tal-Innovazzjoni Soċjali

Bħalissa qed tiġi żviluppata bażi tad-data tal-innovazzjoni soċjali ġdida biex tappoġġja l-viżibbiltà tal-inizjattivi tal-innovazzjoni soċjali, tippubbliċizza l-aħjar prattiki u tiffaċilita l-bini tas-sħubija.

Sa meta l-bażi tad-data tiġi varata fil-ħarifa tal-2021, se tinkludi 100 studju ta’ każijiet appoġġjati permezz ta’ finanzjament nazzjonali jew tal-UE – b’aktar informazzjoni ta’ appoġġ mill-awtoritajiet maniġerjali u l-benefiċjarji tal-proġetti. Fil-futur, se tkompli tiġi arrikkita u mmaniġġjata miċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza għall-Innovazzjoni Soċjali.

Ċentri ta’ kompetenza nazzjonali għall-innovazzjoni soċjali

Minn Mejju 2021, sitt proġetti se jqattgħu sentejn biex jibnu ċentri nazzjonali ta’ kompetenza għall-innovazzjoni soċjali kważi fl-Istati Membri kollha. Dawn iċ-ċentri se jgħinu lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni jipprogrammaw u jimplimentaw azzjonijiet ta’ innovazzjoni soċjali, kif ukoll jappoġġjaw organizzazzjonijiet fuq il-post b’miżuri ta’ bini ta’ kapaċità u networking.

Fergħa tal-EaSI tal-FSE+

L-innovazzjoni soċjali se tiġi appoġġjata wkoll taħt il-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) tal-FSE +. Dan se jinkludi sejħiet għal proposti ta’ esperimentazzjoni soċjali fl-UE kollha biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, kif ukoll biex jirrispondu għall-ħtiġijiet emerġenti fuq il-post.