Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

Podijeljeno upravljanje

Podijeljeno upravljanje omogućuje zadržavanje odgovornosti na odgovarajućoj razini, pri čemu financijska sredstva bolje podupiru postizanje ciljeva ESF-a plus. Uz Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Fond za pravednu tranziciju, ESF+ sastavni je dio kohezijske politike EU-a.

Kako funkcionira podijeljeno upravljanje?

Podijeljeno upravljanje znači da odgovornost za upravljanje ESF-om plus preuzimaju i Komisija i države članice.

Na početku svakog sedmogodišnjeg programskog razdoblja Komisija i države članice postižu dogovor o ključnim prioritetima za ulaganja u okviru ESF-a plus, koji su utvrđeni u nacionalnim ili regionalnim programima. Primjerice, država članica i Komisija mogu se složiti da je potrebno dodatno se usredotočiti na rješavanje problema nezaposlenosti mladih ili na poboljšanje državnog obrazovnog sustava.

Nakon što se postignu dogovori o programima, države članice odgovorne su za provedbu planiranih mjera, uključujući odabir konkretnih projekata za financiranje i plaćanje organizatora projekata. Države članice dodjeljuju financijska sredstva širokom rasponu organizacija - javnim tijelima, privatnim poduzećima i civilnom društvu. Komisija prati provedbu, nadoknađuje izdatke i u konačnici snosi odgovornost za proračun.

Važno je napomenuti da podijeljeno upravljanje funkcionira u skladu s načelom partnerstva, pri čemu bi partneri i dionici trebali biti uključeni u sve faze, od programiranja do provedbe, praćenja i evaluacije. To je načelo ključno kako bi se osigurala što djelotvornija i učinkovitija potrošnja.

Kao ključno načelo podijeljenog upravljanja u okviru ESF-a plus, sufinanciranje omogućuje da proračuni EU-a i države članice doprinesu ukupnom proračunu programa ESF plus. Ovisno o području ulaganja i stupnju razvoja regije u kojoj se odvijaju aktivnosti, stopa sufinanciranja sredstvima EU-a može varirati između 50 % i 95 %.