Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

Inovare socială și cooperare transnațională

 

Inovarea socială urmărește să promoveze condițiile europene de trai îmbunătățind condițiile de muncă, educația, dezvoltarea locală sau sănătatea, sau abordând probleme critice, cum ar fi sărăcia sau discriminarea. Implicând autoritățile publice, societatea civilă, mediul academic și întreprinderile, Europa poate găsi noi soluții la problemele profund înrădăcinate cu care se confruntă societatea noastră.

Sprijinul FSE+ pentru inovare socială

Fondul social european Plus (FSE+) va continua să sprijine inovațiile sociale prin măsuri multiple, iar statele membre sunt invitate să sprijine inovarea socială cu finanțare din FSE prin acțiuni specifice în contextul național/regional specific.

Pe lângă intervenția statelor membre, următoarele acțiuni la nivelul UE vizează inovarea socială:

FSE Inovare socială+

Dispunând de un buget de 197 de milioane EUR, această nouă inițiativă va include proiecte multinaționale la nivelul UE pentru dezvoltarea, reproducerea și dezvoltarea de soluții inovatoare. De asemenea, va crea un Centru european de competențe pentru inovare socială, care va colecta, evalua, dezvolta, valida și difuza instrumente și metode adecvate pentru inovarea socială. Inițiativa va oferi autorităților de management ale FSE și altor părți interesate relevante posibilități de învățare reciprocă, de consolidare a capacităților și de creare de rețele.

Platforma de cooperare transnațională

Platforma funcționează ca o soluție temporară până când Centrul european de competențe pentru inovare socială va deveni operațional, coordonând lecțiile învățate și schimbul de informații între autoritățile de management. Pe lângă inovarea socială, platforma va dezvolta, de asemenea, următoarele comunități de practici:

  • Ocuparea forței de muncă, educație și competențe
  • Incluziune socială
  • Management bazat pe rezultate

Baza de date privind inovarea socială

O nouă bază de date privind inovarea socială este în curs de elaborare pentru a îmbunătăți vizibilitatea inițiativelor de inovare socială, a populariza bunele practici și a facilita crearea de parteneriate.

La lansarea sa în toamna lui 2021, aceasta va include 100 studii de caz beneficiind de finanțare națională sau din partea UE, precum și informații suplimentare furnizate de autoritățile de management și de beneficiarii proiectelor. În viitor, ea va fi îmbogățită și va fi gestionată în continuare de Centrul european de competențe pentru inovare socială.

Centre naționale de competență pentru inovare socială

Începând din mai 2021, șase proiecte vor consacra 2 ani creării de centre naționale de competență pentru inovare socială în aproape toate statele membre. Aceste centre vor ajuta autoritățile de management să programeze și să pună în aplicare acțiuni de inovare socială și să susțină organizațiile de pe teren, prin măsuri de consolidare a capacităților și de creare de rețele.

Componenta EaSI a FSE+

Inovarea socială va fi, de asemenea, sprijinită în cadrul componentei Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) a FSE+. Vor fi lansate, la nivelul UE, cereri de propuneri pentru experimentarea socială, pentru a sprijini punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și a răspunde nevoilor emergente de pe teren.