Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

Cum să facem ca ALMA să funcționeze

cooks learning in kitchen
(c) Uniunea Europeană

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) este o inițiativă concepută pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează un program educațional sau de formare (NEET - „not in employment, education or training”).

Obiectivul ALMA este de a include în mod activ mai mulți tineri pe piața muncii și în societate în general, utilizând mobilitatea internațională ca instrument-cheie pentru dezvoltarea lor profesională și personală.

Inițiativa le oferă o oportunitate unică de a dobândi experiență profesională și noi competențe în diferite țări ale UE și îi oferă fiecărui participant un plan personalizat și un serviciu de mentorat care se axează pe experiențe practice de învățare profesională în străinătate. 

Această pagină conține informații utile pentru autoritățile de management al FSE+, pentru organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă, precum și pentru viitorii participanți la ALMA. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați manualul ALMA.

Autoritățile de management

Inițiativa ALMA poate contribui la realizarea mai multor obiective specifice ale FSE+:

  • ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (a)
  • accesul egal la formare și la mobilitatea în scop educațional (f)
  • incluziunea activă (h)
  • integrarea socioeconomică a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate (i) și (j)
  • incluziunea socială a persoanelor expuse riscului de sărăcie (l).

De asemenea, statele membre pot utiliza ALMA pentru a îndeplini cerințele de concentrare tematică a FSE+ în ceea ce privește tineretul și incluziunea socială.  

ALMA poate beneficia de cofinanțare până la 95 % în cadrul priorității obligatorii de inovare socială. În cazul în care programarea este în curs, ALMA poate fi inclusă în acțiunile de sprijinire a obiectivelor specifice legate de incluziunea socială sau de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Eventualele modificări ale programului pot include ulterior trimiteri directe la ALMA.

Rețeaua ALMA pune în relație autoritățile de management al FSE+ și organismele executive implicate sau care intenționează să participe la inițiativele ALMA. Această rețea facilitează punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate ALMA la nivel național și regional. Pentru a participa sau pentru a solicita informații, trimiteți un e-mail la adresa alma@esf.lt

Opțiunile simplificate în materie de costuri la nivelul UE, care cuprind grupurile-țintă, ciclurile programelor, standardele de calitate și criteriile de eligibilitate, sunt prezentate în actul delegat al UE

Organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă

Organizațiile interesate să devină parteneri ALMA se pot înregistra în baza de date de căutare a partenerilor ALMA

Organizațiile de trimitere pot depune cereri de propuneri ALMA la nivel național sau regional. Pentru informații privind cerereile de propuneri, contactați autoritatea de management din țara sau regiunea dumneavoastră.

Organizațiile-gazdă pot crea parteneriate transnaționale cu organizațiile de trimitere. Pentru informații despre oportunitățile de parteneriat, accesați baza de date de căutare a partenerilor ALMA sau contactați autoritatea de management relevantă.

De asemenea, sunt încurajate să se înregistreze în baza de date ALMA și alte entități locale (întreprinderi, organizații de tineret, centre de formare etc.).

Viitorii participanți la ALMA

Persoanele fizice nu pot candida direct la inițiativele ALMA, întrucât organizațiile cofinanțate de programele FSE+ naționale și regionale sunt cele care identifică participanții. 

Pentru a solicita informații despre implementarea ALMA, contactați autoritatea de management din țara sau regiunea dumneavoastră.

Pentru mai multe informații, puteți trimite un e-mail la adresa: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU