Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

ESF+ specialistams

Šiame skirsnyje pateikiama techninė informacija organizacijoms, kurioms pavesta įgyvendinti ESF+, pavyzdžiui, vadovaujančiosioms institucijoms arba vykdomosioms institucijoms.

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant orientavimosi į rezultatus ir supaprastinimo. Tai yra strateginis Komisijos ir valstybių narių tikslas.

Pagrindinis supaprastintų išlaidų naudojimo privalumas yra tai, kad nebereikia atsekti kiekvieno bendrai finansuojamų išlaidų euro pagal atskirus patvirtinamuosius dokumentus. Supaprastintų išlaidų naudojimas taip pat gerokai sumažina administracinę naštą tiek vadovaujančiosioms institucijoms, tiek paramos gavėjams, o administravimo įstaigoms suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti ne finansinių dokumentų rinkimui ir tikrinimui, o politikos tikslų įgyvendinimui.

Išsamią informaciją apie supaprastinto išlaidų apmokėjimo naudojimą, taip pat informaciją apie bendrus veiksmų planus (aktualius pagal ankstesnį 2014–2020 m. programavimo laikotarpį) galima rasti specialiame gairių puslapyje.

Finansinės priemonės

„Europos socialinio fondo +“ bendrai finansuojamos finansinės priemonės yra tvarus ir veiksmingas būdas investuoti į žmonių ir jų įgūdžių augimą ir ugdymą, siekiant skatinti užimtumo ir socialinės įtraukties tikslus visoje ES.

Finansinė priemonė gali būti apibrėžiama kaip investicijos į nuosavą kapitalą, paskola, garantija ar kitas rizikos pasidalijimo finansinių priemonių rinkinys. Naujuose ESI fondų reglamentuose leidžiama naudoti finansines priemones ESF+ veiklai įgyvendinti. Jomis gali būti remiami įvairūs vystymosi tikslai, naudingi įvairiems paramos gavėjams, o lėšos gali būti pakartotinai panaudotos tolesnėms investicijoms.

„FI-compass“ interneto portale valstybėms narėms, vadovaujančiosioms institucijoms, finansų įstaigoms, projektų vadovams ir visiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama prieiga prie įvairių išteklių. Jame pateikiama išsami informacija apie įvairių ESI fondų finansinių priemonių naudojimą.