Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

ESF+ speciālistiem

Šajā sadaļā sniegta tehniska informācija par ESF+ īstenošanu atbildīgajām organizācijām — vadošajām iestādēm vai īstenošanas struktūrām.

Vienkāršotu izmaksu iespējas

Vienkāršotu izmaksu iespējas (SCO) ir svarīgs instruments, kas palīdz sasniegt Komisijas un dalībvalstu kopīgo stratēģisko mērķi: orientāciju uz rezultātiem un vienkāršošanu.

Vienkāršotu izmaksu izmantošanas galvenā priekšrocība ir tā, ka vairs nav jānodrošina katra līdzfinansējuma izdevumu eiro izsekojamība atsevišķos apliecinošos dokumentos. Tās arī ievērojami samazina administratīvo slogu gan vadošajām iestādēm, gan saņēmējiem un ļauj pārvaldes iestādēm pārvirzīt uzmanību no finanšu dokumentu vākšanas un pārbaudes uz politikas mērķu sasniegšanu.

Visaptveroša informācija par vienkāršotu izmaksu iespēju izmantošanu, kā arī informācija par kopīgiem rīcības plāniem (JAP – iepriekšējā plānošanas periodā 2014.–2020. g.) ir atrodama šajā lapā.

Finanšu instrumenti

No Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēti finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids, kā investēt cilvēku izaugsmē un viņu prasmju attīstībā, tādējādi sekmējot nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķu sasniegšanu visā ES.

Finanšu instrumentu var definēt kā kapitālieguldījumu, aizdevumu, garantiju vai riska dalīšanas finanšu paketi. Jaunās ESI fondu regulas ļauj izmantot finanšu instrumentus kā līdzekli ESF+ darbību īstenošanai. Tie var atbalstīt plašu attīstības mērķu klāstu, sniedzot labumu plašam saņēmēju lokam un nodrošinot iespēju fondu līdzekļus atkalizmantot turpmākiem ieguldījumiem.

Portāls fi-compass piedāvā plašu resursu klāstu dalībvalstīm, vadošajām iestādēm, finanšu iestādēm, projektu vadītājiem un visām ieinteresētajām personām. Tajā sniegta visaptveroša informācija par dažādu ESI fondu līdzfinansētu finanšu instrumentu izmantošanu.