Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

ESF+ voor beroepsbeoefenaren

Dit hoofdstuk bevat technische informatie voor organisaties die belast zijn met de uitvoering van ESF+, zoals beheersautoriteiten of uitvoerende organen.

Vereenvoudigde kostenopties

Vereenvoudigde kostenopties zijn een belangrijk instrument om tot resultaatgerichtheid en vereenvoudiging te komen, een strategische doelstelling voor zowel de Commissie als de lidstaten.

Vereenvoudigde kosten hebben als voornaamste voordeel dat de tracering van elke euro, van gecofinancierde uitgaven tot individuele bewijsstukken, niet meer nodig is. Ook verminderen ze de administratieve last voor zowel beheersautoriteiten als begunstigden aanzienlijk en stellen ze administraties in staat de focus te verleggen van het verzamelen en controleren van financiële documenten naar het behalen van beleidsdoelstellingen.

Uitgebreide informatie over het gebruik van vereenvoudigde kostenopties en informatie over gezamenlijke actieplannen (relevant in het kader van de vorige programmaperiode 2014-2020) vindt u via de daarvoor bedoelde richtsnoerpagina.

Financieringsinstrumenten

Financieringsinstrumenten die worden gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds Plus zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren in de groei en ontwikkeling van mensen en hun vaardigheden en op die manier de doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale inclusie in de hele EU te promoten.

Een financieringsinstrument kan worden gedefinieerd als een investering in het eigen vermogen, een lening, een waarborg of een ander risicodelend financieel pakket. Nieuwe ESIF-verordeningen maken het mogelijk om financieringsinstrumenten te gebruiken als een manier om ESF+-activiteiten uit te voeren. Zij kunnen een groot aantal ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunen en een brede waaier aan begunstigden ten goede komen, waarbij fondsen kunnen worden hergebruikt voor verdere investeringen.

Het webportaal fi-compass biedt lidstaten, beheersautoriteiten, financiële instellingen, projectleiders en alle belanghebbenden een brede waaier aan middelen. Het verschaft volledige informatie over het gebruik van financieringsinstrumenten in verband met de verschillende ESI-fondsen.