Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

FSE+ għall-prattikanti

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni teknika għall-organizzazzjonijiet inkarigati mill-implimentazzjoni tal-FSE+ bħall-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni jew il-Korpi ta’ Implimentazzjoni.

Għażliet ta’ Kostijiet Issimplifikatii

L-Għażliet ta’ Kostijiet Issimplifikati (SCOs) huma  għodda ewlenija għall-kisba tal-orjentazzjoni u s-simplifikazzjoni tar-riżultati – objettiv strateġiku kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Istati Membri.

Il-vantaġġ ewlieni tal-użu ta’ spejjeż issimplifikati hu li t-traċċar ta’ kull euro ta’ nefqa kofinanzjata għal dokumenti ta’ sostenn individwali ma għadux meħtieġ. Huma jnaqqsu wkoll b’mod sinifikanti l-piż amministrattiv kemm għall-awtoritajiet maniġerjali kif ukoll għall-benefiċjarji, u jippermettu lill-amministrazzjonijiet iċaqilqu l-enfasi mill-ġbir u l-verifika tad-dokumenti finanzjarji għall-kisba tal-objettivi tal-politika.

Informazzjoni komprensiva dwar l-użu tal-Għażliet ta’ Kostijiet Issimplifikati, kif ukoll informazzjoni dwar Pjanijiet ta’ azzjoni konġunta (JAP - rilevanti taħt il-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti 2014-2020) jistgħu jinstabu permezz tal-paġna ta’ gwida ddedikata.

Strumenti finanzjarji

L-istrumenti finanzjarji kofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew Plus huma mod sostenibbli u effiċjenti ta’ investiment fit-tkabbir u l-iżvilupp tan-nies u l-ħiliet tagħhom sabiex jiġu promossi l-impjiegi u l-għanijiet tal-inklużjoni soċjali madwar l-UE.

Strument finanzjarju jista’ jiġi definit bħala investiment ta’ ekwità, self, garanzija jew pakkett finanzjarju ieħor ta’ kondiviżjoni tar-riskju. Regolamenti ġodda tal-FSIE jippermettu l-użu ta’ strumenti finanzjarji bħala mod kif jiġu implimentati l-attivitajiet tal-FSE+. Dawn jistgħu jappoġġjaw firxa wiesgħa ta’ objettivi ta’ żvilupp, li jkunu ta’ benefiċċju għal firxa wiesgħa ta’ riċevituri – bil-potenzjal li l-fondi jerġgħu jintużaw għal investimenti ulterjuri.

Il-portal web fi-compass qed joffri firxa wiesgħa ta’ riżorsi għall-Istati Membri, l-awtoritajiet maniġerjali, l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-mexxejja tal-proġetti u