Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

ESZA+ a gyakorló szakemberek számára

Ezen az oldalon technikai információkat közlünk az ESZA+ végrehajtásával megbízott szervezetek, például az irányító hatóságok és a végrehajtó szervek számára.

Egyszerűsített költségelszámolás

Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek kulcsfontosságú eszköz az eredményorientáltság és az egyszerűsítés eléréséhez, ami stratégiai célkitűzés a Bizottság és a tagállamok számára egyaránt.

Az egyszerűsített költségelszámolás fő előnye, hogy nincs szükség a társfinanszírozott kiadások minden egyes eurójának nyomon követésére egyedi igazoló dokumentumok révén. Emellett jelentősen csökkenti mind az irányító hatóságok, mind a kedvezményezettek adminisztratív terheit, és lehetővé teszi a közigazgatási szerveknek, hogy a pénzügyi dokumentumok gyűjtéséről és ellenőrzéséről a szakpolitikai célkitűzések elérésére helyezzék a hangsúlyt.

Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazására vonatkozó átfogó információk, valamint az előző, 2014–2020-as programozási időszakban releváns közös cselekvési tervekkel kapcsolatos tudnivalók az erre a célra létrehozott útmutató oldalon találhatók.

Pénzügyi eszközök

Az Európai Szociális Alap Plusz révén társfinanszírozott pénzügyi eszközök fenntartható és hatékony módon hasznosíthatók a növekedésbe, valamint az emberekbe és készségeik fejlesztésébe való befektetés céljaira, és Unió-szerte előmozdítják a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást.

Pénzügyi eszköz lehet tulajdonviszonyt megtestesítő befektetés, kölcsön, garancia vagy más kockázatmegosztási célú pénzügyi csomag. Az európai strukturális és beruházási alapokra (esb-alapok) vonatkozó új szabályozás lehetővé teszi, hogy a pénzügyi eszközök felhasználásra kerüljenek az ESZA+ tevékenységeinek végrehajtására. Ezek a források különböző fejlesztési célokat támogathatnak, a kedvezményezettek széles körének javát szolgálják, és lehetőséget kínálnak arra, hogy a forrásokat további beruházásokhoz használják fel.

A fi-compass internetes portál az erőforrások széles választékát kínálja a tagállamok, az irányító hatóságok, a pénzügyi intézmények, a projektvezetők és az érdekelt felek számára. A portál átfogó tájékoztatást nyújt a különböző esb-alapokhoz tartozó pénzügyi eszközök felhasználásáról.