Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

ESF+ i praksis

Denne sektion indeholder tekniske oplysninger til organisationer, der har til opgave at gennemføre ESF+, herunder forvaltningsmyndigheder og gennemførelsesorganer.

Metoder med forenklede omkostninger

Forenklede omkostninger er et vigtigt redskab til at opnå resultatorientering og forenkling – en strategisk målsætning for både Kommissionen og medlemslandene.

Den største fordel ved at anvende forenklede omkostninger er, at det ikke længere er et krav, at hver enkelt euro til medfinansierede udgifter skal kunne udpeges i den tilhørende dokumentation. Forenklede omkostninger mindsker også den administrative byrde væsentligt for både forvaltningsmyndigheder og støttemodtagere og giver myndighederne mulighed for at flytte fokus fra indsamling og kontrol af finansielle dokumenter til opfyldelse af politiske målsætninger.

Der findes omfattende oplysninger om anvendelsen af forenklede omkostninger samt om fælles handlingsplaner (relevante under den foregående programperiode 2014-2020) via den særlige vejledningsside.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond Plus, er en bæredygtig og effektiv metode til at investere i vækst og udvikling af mennesker og deres færdigheder for at fremme målene for beskæftigelse og social inklusion i hele EU.

Et finansielt instrument kan defineres som en finansieringspakke vedrørende egenkapitalinvesteringer, lån, garantier eller andre former for risikodeling. I henhold til de nye ESIF-forordninger er det tilladt at anvende finansielle instrumenter som en måde at gennemføre ESF+-aktiviteter på. De kan bidrage til at opfylde en bred vifte af målsætninger for udviklingen og gavne mange forskellige modtagere – og der er mulighed for at midlerne indgår i yderligere investeringer.

Webportalen fi-compass stiller forskellige materialer til rådighed for medlemslande, forvaltningsmyndigheder, finansielle institutioner, projektledere og andre interessenter. Portalen indeholder også omfattende oplysninger om anvendelsen af finansielle instrumenter under de forskellige ESI-fonde.