Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

Sociale innovatie en transnationale samenwerking

Sociale innovatie moet het leven in Europa naar een hoger plan tillen door de arbeidsomstandigheden, het onderwijs, de ontwikkeling en gezondheid van gemeenschappen te verbeteren en door kritieke problemen zoals armoede en discriminatie aan te pakken. Met steun van overheden, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en het bedrijfsleven kan Europa nieuwe oplossingen vinden voor diepgewortelde problemen van onze gemeenschappelijke samenleving.

ESF+- steun voor sociale innovatie

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) zal de sociale innovatie met diverse maatregelen blijven ondersteunen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij sociale innovatie met ESF-middelen ondersteunen via specifieke acties die zijn afgestemd op hun eigen nationale/regionale context.

Daarnaast is ook de EU actief op het gebied van sociale innovatie en wel via de volgende acties:

ESF – sociale innovatie plus

Dit nieuwe initiatief stelt 197 miljoen euro beschikbaar voor EU-brede, multinationale projecten voor de ontwikkeling, replicatie en opschaling van innovatieve oplossingen. Er komt ook een Europees competentiecentrum voor sociale innovatie dat geschikte instrumenten en methoden voor sociale innovatie verzamelt, beoordeelt, ontwikkelt, valideert en verspreidt. Het initiatief biedt ook mogelijkheden tot wederzijds leren, capaciteitsopbouw en netwerkvorming voor ESF-beheersautoriteiten en andere betrokkenen.

Transnationaal samenwerkingsplatform

Dit platform krijgt de tijdelijke taak om de uitwisseling van ervaringen en informatie tussen beheersautoriteiten te coördineren zolang het Europees competentiecentrum voor sociale innovatie nog niet operationeel is Behalve met sociale innovatie moet het platform zich ook gaan bezighouden met de ontwikkeling van de volgende praktijkgemeenschappen:

  • Werkgelegenheid, onderwijs en leren
  • Sociale inclusie
  • Resultaatgericht beheer

Databank voor sociale innovatie

Momenteel wordt een nieuwe databank voor sociale innovatie ontwikkeld om de zichtbaarheid van initiatieven op het gebied van sociale innovatie te verhogen, goede praktijken onder de aandacht te brengen en de vorming van partnerschappen te vergemakkelijken.

Wanneer de databank in het najaar van 2021 van start gaat, zal er een honderdtal door de lidstaten of de EU gefinancierde casestudy’s in worden opgenomen, samen met ondersteunende informatie afkomstig van beheersautoriteiten en projectbegunstigden. In de toekomst zal de database verder worden verrijkt en beheerd door het Europees competentiecentrum voor sociale innovatie.

Nationale competentiecentra voor sociale innovatie

Vanaf mei 2021 zal in het kader van zes projecten twee jaar lang worden gewerkt aan de opbouw van nationale competentiecentra voor sociale innovatie in bijna alle lidstaten. Deze centra moeten de beheersautoriteiten helpen acties op het gebied van sociale innovatie te programmeren en uit te voeren, en organisaties op het terrein ondersteunen met maatregelen voor capaciteitsopbouw en netwerkvorming.

EaSI-onderdeel van het ESF+

Sociale innovatie zal ook worden ondersteund in het kader van het onderdeel werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) van het ESF+. Dit gebeurt onder meer via EU-brede oproepen tot het indienen van voorstellen voor sociale experimenten om de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten te ondersteunen en om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften op het terrein.