Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

EaSI in uw land

EaSI-projectvoorbeelden en EaSI-organisaties

Op grond van het vorige programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014‑2020 zijn er verslagen gepubliceerd over projecten en organisaties die werden gefinancierd door het EaSI-programma. De beschrijvingen van de projecten en de organisatie kan bijdragen tot een beter begrip van wat EaSI doet en welk soort acties het financiert via oproepen tot het indienen van voorstellen. Het verstrekt ook informatie over organisaties die betrokken zijn bij het EaSI-programma.

In het kader van het onderdeel ESF+ EaSI zullen projecten worden gepromoot in de rubriek “Projects & Results” (Projecten en resultaten) op de pagina voor het ESF+ EaSI van de portaalsite “Financing & tender opportunities” (Financiering en aanbestedingen). Daar zullen ook bijkomende informatie en statistieken over voorstellen, slaagpercentages, gefinancierde projecten en deelnemers beschikbaar zijn.

Geselecteerde en voltooide projecten zullen op deze website ook verschijnen in de rubriek “Projects” (Projecten).

Daarnaast verstrekt het systeem voor financiële transparantie van de EU ook informatie over de projecten die in het kader van het EaSI zijn gegund, waaronder de organisaties die bij deze projecten betrokken zijn. Dit systeem kunt u hiervoor raadplegen door onder “Responsible department” (Verantwoordelijke afdeling) “EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” (EMPL – Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) te selecteren en als “Action type” (Actietype) “1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)” (1.1.6 – Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) te selecteren. Door te klikken op “Additional options” (Bijkomende opties) kunnen gebruikers verder differentiëren tussen “Grants” (Subsidies), “Prizes” (Prijzen), “Public procurement” (Openbare aanbesteding) enz.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, sommige geselecteerde EaSI-projecten kunnen worden geraadpleegd via het overzicht van de Europese Commissie in “Voorbeelden van door de EU gefinancierde projecten” door te klikken op “Geavanceerd zoeken” en “Werkgelegenheid en sociale innovatie” te selecteren in het vakje “Programmanaam”.

Verder host de pagina voor het ESF+ EaSI op de portaalsite “Financing & tender opportunities” (Financiering en aanbestedingen) ook de rubriek “What’s New” (Wat is er nieuw) met nieuws over het onderdeel EaSI. Hier geeft de Commissie informatie over evenementen betreffende EaSI, waaronder de evenementen die in uw land worden georganiseerd en publiceert ze artikelen met informatie over het onderdeel. 

De vertegenwoordiger van de technische werkgroep van ESF+ EaSI van uw land

Het onderdeel EaSI wordt ondersteund door de technische werkgroep van EaSI onder het ESF+-comité, dat samengesteld is uit de Europese Commissie en overheidsvertegenwoordigers van de lidstaten, en uit derde landen die bij het onderdeel betrokken zijn. De technische werkgroep van EaSI ziet erop toe dat de stem van de belangrijkste belanghebbenden wordt gehoord wanneer de jaarlijkse werkprogramma’s van EaSI worden voorbereid. Deze technische werkgroep van EaSI bespreekt ook de uitvoeringsaspecten van het onderdeel EaSI.

Kijk voor meer informatie op de pagina van het ESF+-comité.

Nationale contactpunten van EaSI

Overeenkomstig het jaarlijks werkprogramma van 2021 richt de Commissie nationale contactpunten op die werken namens of binnen de nationale, regionale en/of plaatselijke autoriteiten om in de lidstaten en andere deelnemende landen het onderdeel EaSI en de resultaten ervan te promoten. Hierdoor wordt de deelname aan het onderdeel EaSI vergroot en wordt de opschaling, replicatie en/of mainstreaming van door EaSI-projecten behaalde resultaten bevorderd. De contactgegevens van die nationale contactpunten worden later op deze pagina ter beschikking gesteld.

Latest news & videos