Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

Partners zoeken

Via de portaalsite “Financing & tender opportunities” (Financiering en aanbestedingen) kunnen aanvragers partners vinden door gebruik te maken van de speciaal ontwikkelde functie voor het zoeken van partners op deze portaalsite:

Een andere nuttige bron vindt u op de algemene functie voor het zoeken van partners op de Europa-website.

Aanvragers kunnen het overzicht van de eerder gegunde EaSI-projecten ook raadplegen terwijl ze zoeken naar partners door te kijken naar de werkzaamheden die deze organen reeds hebben uitgevoerd. De projecten en organisaties die door het EaSI-programma worden gefinancierd na oproepen tot het indienen van voorstellen vindt u door hier te klikken.

Voor het onderdeel EaSI vindt u deze informatie in de rubriek “Projects & Results” (Projecten en resultaten) op de pagina voor het ESF+ EaSI van de portaalsite “Financing & tender opportunities” (Financiering en aanbestedingen), en op deze website door te klikken op “Projects” (Projecten).

Het systeem voor financiële transparantie van de EU verstrekt ook informatie over de projecten die in het kader van het EaSI zijn gegund, waaronder de organisaties die bij deze projecten betrokken zijn. Dit systeem kunt u hiervoor raadplegen door onder “Responsible department” (Verantwoordelijke afdeling) “EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” (EMPL – Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) te selecteren en als “Action type” (Actietype) “1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)” (1.1.6 – Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) te selecteren. Door te klikken op “Additional options” (Bijkomende opties) kunnen gebruikers verder differentiëren tussen “Grants” (Subsidies), “Prizes” (Prijzen), “Public procurement” (Openbare aanbesteding) enz.