Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

EaSI voor beroepsbeoefenaren

Het onderdeel EaSI kan op verschillende manieren voordeel opleveren, zelfs zonder subsidies aan te vragen of in te schrijven op aanbestedingen. Belangstellenden kunnen deelnemen aan conferenties en andere evenementen die open staan voor het publiek en worden georganiseerd door de Commissie, EaSI-begunstigden en anderen. Dergelijke evenementen worden op deze website in de kijker gezet in de rubriek “Nieuws” en ook op de portaalsite “Financing & tender opportunities” (Financiering en aanbestedingen) op de pagina voor het ESF+ EaSI in het gedeelte “What’s New” (Wat is er nieuw).

Verder kunnen EaSI-begunstigden rechtstreeks worden benaderd om meer informatie te krijgen over hun activiteiten door naar de rubriek “Projects & Results” (Projecten en resultaten) op de pagina voor het ESF+ EaSI van de portaalsite Financing & tender opportunities (Financiering en aanbestedingen) te gaan, en op deze website door te klikken op “Projects” (Projecten).

Aangezien het onderdeel EaSI tot doel heeft verder te bouwen op maatschappelijke behoeften, vraagt het bovendien de actieve feedback van belangrijke belanghebbenden, waaronder sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Daarom houdt de Commissie strategische dialogen met belangrijke organisaties op EU-niveau die hun lidorganisaties uit het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen op de gebieden werkgelegenheid en sociale zaken.

De technische werkgroep van EaSI bestaat uit de Europese Commissie en overheidsvertegenwoordigers van de lidstaten, en uit derde landen die bij het onderdeel betrokken zijn. De werkgroep ziet erop toe dat de stem van de belangrijkste belanghebbenden wordt gehoord wanneer de jaarlijkse werkprogramma’s van EaSI worden voorbereid. Deze technische werkgroep van EaSI bespreekt ook de uitvoeringsaspecten van het onderdeel EaSI. Meer informatie vindt u op de pagina EaSI in uw land.

De jaarlijkse werkprogramma’s van het onderdeel EaSI die per jaar in een lijst zijn opgenomen, vindt u door hier te klikken.

Deze werkprogramma’s vermelden de activiteiten (oproepen tot het indienen van voorstellen, overheidsopdrachten enz.) die het komende jaar/de komende jaren worden uitgevoerd.

Het EaSI-team bij het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie is via e-mail bereikbaar op: EMPL-EaSI@ec.europa.eu