Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

Hoe werkt direct beheer?

In tegenstelling tot het andere onderdeel van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) wordt het merendeel van het onderdeel Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) beheerd door de diensten van de Europese Commissie. Dit directe beheer houdt in dat de Europese Commissie de oproepen tot het indienen van voorstellen uitschrijft om subsidies toe te kennen aan projecten, evenals openbare aanbestedingen om contracten voor dienstverlening en/of benodigdheden te gunnen. De Commissie zou ook prijzen kunnen uitreiken. Internationale organisaties voeren een klein deel van het programma uit onder indirect beheer.

De activiteiten staan beschreven in de jaarlijkse werkprogramma’s, die zijn opgesteld na overleg met de EU-lidstaten en belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

De technische werkgroep van EaSI onder het ESF+-comité bestaat uit overheidsvertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. De technische werkgroep van EaSI bespreekt de uitvoering van het onderdeel EaSI en in het bijzonder de werkprogramma’s ervan.  Meer informatie over de technische werkgroep van EaSI vindt u op de pagina EaSI in uw land.

De jaarlijkse werkprogramma’s van EaSI vindt u hier.

Wat zijn subsidies en overheidsopdrachten?

Een subsidie is een financiële bijdrage ter ondersteuning van projecten of organisaties die de belangen van de EU bevorderen of een EU-programma of -beleidsonderdeel helpt uit te voeren. Subsidies worden toegekend na oproepen tot het indienen van voorstellen, tenzij de begunstigde de enige is die de actie kan of mag uitvoeren. Dergelijke uitzonderingen zijn vermeld in de eerder gemelde werkprogramma’s.

De oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd op de portaalsite Financing & tender opportunities (Financiering en aanbestedingen).

Openbare aanbestedingen worden door de Commissie gebruikt voor de aankoop van diensten en benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het programma, waaronder voornamelijk intellectuele diensten (statistische of auditverslagen, consultancywerk, communicatiemateriaal, vertalingen enz.)

De aanbestedingen die zijn uitgeschreven in het kader van EaSI worden hier gepubliceerd;   en de grote overheidsopdrachten worden ook gepubliceerd in het supplement van het Publicatieblad van de EU en op het eProcurement-platform van de EU-instellingen:  Ted – Tenders Electronic Daily.

Wie kan deelnemen?

Aanbestedingen worden gegund overeenkomstig de regels voor overheidsopdrachten afkomstig van de Wereldhandelsorganisatie. Alle entiteiten die gevestigd zijn in lidstaten en derde landen die onder een internationale of bilaterale overeenkomst vallen, mogen deelnemen.

Wat subsidies betreft, staat de deelname aan EaSI open voor personen en organisaties uit de volgende landen:

  • EU-lidstaten (en hun landen en gebieden overzee);
  • EER-landen, in overeenstemming met de EER-Overeenkomst;
  • toetredende staten, kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen, overeenkomstig de met hen gesloten raamovereenkomsten;
  • derde landen die een overeenkomst hebben ondertekend om deel te nemen aan het onderdeel of een derde land dat in het werkprogramma van EaSI is opgenomen, indien nodig voor het behalen van de doelstellingen van een actie. In dit laatste geval dragen organisaties die gevestigd zijn in zo’n niet-EU-land in beginsel echter zelf de kosten van hun deelname.

Tot slot staat EaSI ook open voor elke rechtspersoon die is opgericht overeenkomstig het Unierecht en voor elke internationale organisatie.