Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

Kako funkcionira ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Europska unija

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) je inicijativa namijenjena mladima u dobi od 18 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih (NEET).

Cilj je inicijative aktivno uključiti više mladih na tržište rada i u društvo općenito, a pritom je međunarodna mobilnost jedna od bitnih komponenti njihova profesionalnog i osobnog razvoja.

ALMA im pruža jedinstvenu priliku da steknu radno iskustvo i nove vještine u drugim zemljama EU-a. Za svakog se sudionika izrađuje personalizirani plan, a tijekom boravka u inozemstvu naglasak je na praktičnim iskustvima učenja kroz rad uz kontinuirano mentorstvo. 

Na ovoj stranici pronaći ćete praktične informacije za upravljačka tijela fonda ESF+, organizacije pošiljateljice i primateljice te buduće sudionike ALMA-e. Podrobnije informacije možete pronaći u Priručniku za inicijativu ALMA.

Upravljačka tijela

Inicijativa ALMA može pomoći u postizanju nekoliko specifičnih ciljeva fonda ESF+:

  • zapošljavanje mladih (a)
  • jednak pristup osposobljavanju i mobilnosti u svrhu učenja (f)
  • aktivno uključivanje (h)
  • socioekonomska integracija državljana trećih zemalja i marginaliziranih zajednica (i) i (j)
  • socijalna integracija osoba izloženih riziku od siromaštva (l).

Države članice mogu iskoristiti inicijativu ALMA i za ispunjavanje zahtjeva tematske koncentracije u okviru ESF-a plus kad je riječ o mladima i socijalnoj integraciji.  

Za aktivnosti obuhvaćene inicijativom ALMA može se dobiti sufinanciranje u iznosu do 95 % u okviru obveznog prioriteta socijalnih inovacija. Ako je programiranje u tijeku, ALMA se može uključiti u mjere kojima se podupiru posebni ciljevi povezani sa socijalnom integracijom ili zapošljavanjem mladih. Izravna upućivanja na ALMA-u mogu se naknadno dodati u izmjenama programa.

Mreža ALMA povezuje upravljačka tijela fonda ESF+ i provedbena tijela koja sudjeluju ili planiraju sudjelovati u inicijativama ALMA-e. Mreža olakšava provedbu projekata mobilnosti ALMA u državama članicama i regijama. Ako ste zainteresirani ili trebate dodatne informacije, javite nam se na adresu: alma@esf.lt

Pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova na razini EU-a koje obuhvaćaju ciljne skupine, cikluse programa, standarde kvalitete i kriterije prihvatljivosti navedene su u delegiranom aktu EU-a

Organizacije pošiljateljice i primateljice

Organizacije koje žele postati partneri inicijative ALMA mogu se registrirati u bazi podataka za pretraživanje partnera ALMA-e

Organizacije pošiljateljice mogu se prijaviti na pozive u okviru inicijative ALMA na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Za informacije o pozivu obratite se upravljačkom tijelu u svojoj državi članici ili regiji.

Organizacije primateljice mogu sklapati transnacionalna partnerstva s organizacijama pošiljateljicama. Informacije o mogućim partnerstvima potražite u bazi podataka za pretraživanje partnera ALMA-e ili se obratite relevantnom upravljačkom tijelu.

Bilo bi poželjno da se i druga lokalna tijela (poduzeća, organizacije mladih, centri za osposobljavanje itd.) registriraju u toj bazi podataka.

Budući sudionici ALMA-e

Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za sudjelovanje u aktivnostima ALMA-e. Sudionike odabiru organizacije koje se sufinanciraju iz nacionalnih i regionalnih programa ESF-a plus. 

Trebate li informacije o provedbi ALMA-e, obratite se upravljačkom tijelu u svojoj državi članici ili regiji.

Za dodatne informacije obratite se na sljedeću adresu: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU