Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

Kaip užtikrinti sėkmingą iniciatyvos ALMA įgyvendinimą

cooks learning in kitchen
(c) Europos Sąjunga

ALMA (angl. „Aim, Learn, Master, Achieve“ – siekti, mokytis, išmokti, pasiekti) – iniciatyva, skirta 18–29 m. jaunuoliams, kurie šiuo metu nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose (NEET).

ALMA tikslas – aktyviai įtraukti daugiau jaunuolių į darbo rinką ir apskritai į visuomenę, išnaudojant tarptautinį judumą kaip pagrindinę profesinio ir asmeninio tobulėjimo priemonę.

Ši iniciatyva suteikia jaunuoliams unikalią galimybę įgyti darbo patirties ir naujų įgūdžių įvairiose ES šalyse. Pagal šią iniciatyvą kiekvienam dalyviui parengiamas individualus planas ir užtikrinama mentorystė, daugiausia dėmesio skiriant praktinei su darbu susijusiai mokymosi patirčiai užsienyje. 

Šiame puslapyje pateikiama praktinė informacija ESF+ vadovaujančiosioms institucijoms, siunčiančiosioms ir priimančiosioms organizacijoms ir būsimiems ALMA dalyviams. Išsamesnė informacija pateikiama ALMA vadove.

Vadovaujančiosios institucijos

Iniciatyva ALMA gali padėti pasiekti keletą ESF+ konkrečių tikslų, tarp kurių:

  • jaunimo užimtumas (a),
  • vienodos mokymosi ir judumo mokymosi tikslais galimybės (f),
  • aktyvi įtrauktis (h),
  • trečiųjų šalių piliečių ir marginalizuotų bendruomenių narių socialinė ir ekonominė integracija (i) ir (j),
  • asmenų, kuriems gresia skurdas, socialinė įtrauktis (l).

Valstybės narės taip pat gali naudoti ALMA, kad patenkintų ESF+ paramos telkimo pagal temas reikalavimus jaunimo ir socialinės įtraukties srityje.  

ALMA gali būti skirta iki 95 proc. bendro finansavimo pagal privalomą socialinių inovacijų prioritetą. Jei vis dar vyksta programavimo ciklas, ALMA galima įtraukti į veiksmus, kuriais remiami konkretūs tikslai, susiję su socialine įtrauktimi arba jaunimo užimtumu. Programą papildyti tiesioginėmis nuorodomis į iniciatyvą ALMA galima vėliau.

ALMA tinklas jungia ESF+ vadovaujančiąsias ir vykdomąsias institucijas, dalyvaujančias arba planuojančias dalyvauti ALMA iniciatyvose. Šis tinklas palengvina ALMA judumo projektų įgyvendinimą valstybėse narėse ir regionuose. Norėdami prisijungti arba pasiteirauti, kreipkitės: alma@esf.lt

ES lygmens supaprastinto išlaidų apmokėjimo, apimančio tikslines grupes, programų ciklus, kokybės standartus ir tinkamumo kriterijus, galimybės išdėstytos ES deleguotajame akte

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos

Organizacijos, norinčios tapti ALMA partnerėmis, gali užsiregistruoti ALMA partnerių paieškos duomenų bazėje

Siunčiančiosios organizacijos gali atsiliepti į ALMA kvietimus dalyvauti iniciatyvoje nacionaliniu arba regioniniu lygmenimis. Norėdami gauti informacijos apie kvietimus, kreipkitės į savo valstybės narės arba regiono vadovaujančiąją instituciją.

Priimančiosios organizacijos gali užmegzti tarpvalstybinius partnerystės ryšius su siunčiančiosiomis organizacijomis. Ieškodami partnerystės galimybių, naudokitės ALMA partnerių paieškos duomenų baze arba susisiekite su atitinkama vadovaujančiąja institucija.

Kitus vietos subjektus (įmones, jaunimo organizacijas, mokymo centrus ir t. t.) taip pat raginame registruotis duomenų bazėje.

Būsimi ALMA dalyviai

Pavieniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškų dalyvauti iniciatyvoje ALMA, dalyvius atrenka pagal nacionalines ir regionines ESF+ programas bendrai finansuojamos organizacijos . 

Norėdami paprašyti informacijos apie ALMA įgyvendinimą, kreipkitės į savo valstybės narės arba regiono vadovaujančiąją instituciją.

Išsamesnės informacijos teiraukitės adresu EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU