Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

Što je ESF+?

Europski socijalni fond plus (ESF+) glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude. S proračunom od gotovo 99,3 milijarde EUR za razdoblje 2021. – 2027. fond ESF+ nastavit će znatno doprinositi socijalnim i obrazovnim politikama EU-a te politikama u području zapošljavanja i vještina, uključujući strukturne reforme u tim područjima.

Fond će također biti jedan od temelja socioekonomskog oporavka EU-a od pandemije koronavirusa. Zbog pandemije smanjilo se sudjelovanje na tržištu rada, obrazovni i zdravstveni sustavi suočili su se s brojnim izazovima te se povećala nejednakost. Fond ESF+ bit će jedan od ključnih instrumenata EU-a koji će državama članicama pomoći u rješavanju tih problema.

U okviru kohezijske politike fond ESF+ nastavit će i svoju misiju potpore gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji u EU-u, čime će se smanjiti razlike među državama članicama i regijama.

ESF+: kombinacija četiriju fondova

Fond ESF+ objedinjuje četiri zasebna instrumenta financiranja u programskom razdoblju od 2014. do 2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Kako će se sredstvima iz fonda ESF+ pružati potpora

Potporom iz fonda ESF+ uglavnom upravljaju države članice, a Komisija ima nadzornu ulogu. Financiranje se stoga odvija u okviru: