Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

EaSI за практикуващи специалисти

Има няколко начина да се възползвате от направлението EaSI (Програма за заетост и социални иновации ), дори без да кандидатствате за безвъзмездни средства или участие в търгове. Заинтересованите страни могат да участват в конференции и други прояви, открити за обществеността, които са организирани от Комисията, бенефициерите по линия на EaSI и други. Такива прояви са посочени в раздел „Новини“ на този уебсайт, както и в раздел „Какво ново“ на страницата за ЕСФ/EaSI на портала за финансиране и обществени поръчки.

Освен това можете да се свържете директно с бенефициери на EaSI, за да научите повече, като посетите раздела Проекти и резултати на страницата, посветена на ЕСФ+/ EaSI, на портала за възможности за финансиране и търгове, както и на този уебсайт, като щракнете върху „Проекти“.

Освен това, тъй като направлението EaSI се основава на социалните потребности, в неговите рамки се търси активно обратна връзка от основните заинтересовани страни, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество. Поради тази причина Комисията провежда стратегически диалог с ключови организации на равнище ЕС, представляващи членуващите в тях организации на гражданското общество в областта на заетостта и социалните въпроси.

Техническата работна група на EaSI е съставена от представители на Европейската комисия, държавите от ЕС и трети страни, асоциирани към това направление. Тя следи за това мнението на основните заинтересовани страни да бъде вземано предвид при изготвянето на годишните работни програми на EaSI. В техническата работна група се обсъждат и аспектите на изпълнението на направлението EaSI. Повече информация е достъпна на страницата EaSI във вашата страна

Годишните работни програми на направлението EaSI по години са достъпни  тук.

Тези работни програми представят дейностите (покани за представяне на предложения, обществени поръчки и др.), които ще бъдат изпълнени през следващите години.

Можете да се свържете с екипа на EaSI в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия на електронен адрес: EMPL-EaSI@ec.europa.eu