Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Be enterpreneurial - The story of Augustinas

Augustinas Gutauskas taught himself to sew and took part in the "Be Enterpreneurial" project funded by the European Social Fund. The project encouraged Augustinas to turn his sewing hobby into a business.

Какво представлява ЕСФ+

What is esf+ collage
Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на Европейския съюз (ЕС) за инвестиране в хората. С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.