Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Το EaSI για επαγγελματίες

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από το σκέλος EaSI, ακόμη και χωρίς να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση ή υποβολή προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό που διοργανώνονται από την Επιτροπή, τους δικαιούχους του EaSI και άλλους. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις δημοσιεύονται στην ενότητα «News» του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και στην ενότητα «What’s new» της ιστοσελίδας του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς.

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στους δικαιούχους EaSI και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά τους μεταβαίνοντας στην ενότητα Projects & Results της ιστοσελίδας του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς, καθώς και στην ενότητα «Projects» του παρόντος ιστοτόπου.

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι το σκέλος EaSI έχει ως στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες, επιδιώκει να λαμβάνει σχόλια και παρατηρήσεις από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή διεξάγει καίριας σημασίας διαλόγους με βασικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ που εκπροσωπούν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες αποτελούν μέλη τους στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων.

Στην τεχνική ομάδα εργασίας του EaSI, συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και εκπρόσωποι τρίτων χωρών που συνδέονται με το σκέλος. Η τεχνική ομάδα εργασίας του EaSI μεριμνά ώστε η φωνή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών να ακούγεται κατά την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του EaSI. Η εν λόγω ομάδα συζητά επίσης τις πτυχές εφαρμογής του σκέλους EaSI. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα το EaSI στη χώρα σας.

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας του σκέλους EaSI ανά έτος είναι διαθέσιμα εδώ.

Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας παρουσιάζουν τις δραστηριότητες (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.) που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τα επόμενα έτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του EaSI στη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: EMPL-EaSI@ec.europa.eu