Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Какво представлява ЕСФ+

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на Европейския съюз (ЕС) за инвестиране в хората. С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.

Фондът ще бъде и един от основните елементи на социално-икономическото възстановяване на ЕС от коронавирусната пандемия. Пандемията унищожи напредъка по отношение на участието на пазара на труда, постави на изпитание образователните и здравните системи и доведе до увеличаване на неравенствата. ЕСФ+ ще бъде един от основните инструменти на ЕС за подпомагане на държавите членки да се справят с тези предизвикателства.

В рамките на политиката на сближаване ще продължи използването на ЕСФ+ за подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС — за намаляване на различията между държавите и регионите в Съюза.

ЕСФ+: комбинация от четири фонда

ЕСФ+ обединява четири инструмента за финансиране, които бяха самостоятелни през програмния период 2014—2020 г.: Европейския социален фонд (ЕСФ), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕНПЛ), инициативата за младежка заетост и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI).

 

Как ще се предоставя подкрепа по ЕСФ+

Подкрепата по ЕСФ+ се управлява основно от държавите членки, като Комисията има надзорни функции. Финансирането се осъществява чрез: