Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Program EaSI pro odborníky z praxe

Existuje několik způsobů, jak využít složku EaSI, aniž požádáte o grant nebo se budete ucházet o veřejnou zakázku. Máte-li zájem, můžete se zúčastnit konferencí a dalších akcí určených pro veřejnost, které pořádají Komise, příjemci prostředků z programu EaSI, popř. jiné subjekty. O těchto akcích se dozvíte na těchto internetových stránkách v sekci „Aktuality“ a také na stránce složky EaSI fondu ESF+ na portálu pro financování a nabídková řízení v sekci „Novinky“.

Kromě toho se můžete obrátit přímo na příjemce prostředků z programu EaSI a dozvědět se více o jejich aktivitách na stránce složky EaSI fondu ESF+ na portálu pro financování a nabídková řízení v sekci „Projekty a výsledky“. Další informace získáte také na těchto stránkách v sekci „Projekty“.

Jelikož cílem složky EaSI je stavět na sociálních potřebách, usiluje o aktivní zpětnou vazbu od klíčových zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Z tohoto důvodu vede Komise na úrovni EU strategické dialogy s důležitými organizacemi, které zastupují členské organizace občanské společnosti v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Úkolem technické pracovní skupiny EaSI, která je složena ze zástupců Evropské komise, členských států a třetích zemí přidružených k této složce, je dohlížet na to, aby se při přípravě ročních pracovních programů EaSI zohledňovaly připomínky klíčových zúčastněných stran. Rovněž jsou v ní projednávány konkrétní aspekty provádění této složky. Více informací najdete na stránce „Program EaSI ve vaší zemi“.

Roční pracovní programy složky EaSI pro jednotlivé roky najdete zde.

V těchto programech jsou uvedeny činnosti (výzvy k podávání návrhů, zadávání veřejných zakázek apod.), které mají být provedeny v příštím roce či delším časovém období.

V případě potřeby můžete kontaktovat tým EaSI v GŘ Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování zasláním e-mailu na adresu: EMPL-EaSI@ec.europa.eu