Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

EaSI speciālistiem

Labumu no EaSI sadaļas var gūt dažādi — arī nepiesakoties dotācijām vai konkursiem. Ieinteresētās personas var piedalīties konferencēs un citos sabiedrībai pieejamos pasākumos, ko organizē Komisija, EaSI atbalsta saņēmēji un citas organizācijas. Informācija par šādiem pasākumiem ir atrodama šīs vietnes jaunumu sadaļā, kā arī Finansējuma un iepirkumu portāla ESF+ EaSI lapas sadaļā “What's new”.

Turklāt ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par EaSI atbalsta saņēmēju veiktajām darbībām, var ar viņiem sazināties, apmeklējot ESF+ EaSI Finansējuma un iepirkumu portāla sadaļu “Projects and Results”, kā arī šīs vietnes sadaļu “Projekti”.

Tā kā EaSI sadaļas pamatā ir sociālās vajadzības, liela nozīme ir atsauksmēm no galvenajām ieinteresētajām personām, tai skaitā no sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šā iemesla dēļ Komisija rīko stratēģiskus dialogus ar galvenajām ES līmeņa organizācijām, kuras pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizācijas nodarbinātības un sociālajā jomā.

EaSI tehnisko darba grupu veido Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību un EaSI sadaļas asociēto trešo valstu pārstāvji. Tā uzrauga, lai EaSI gada programmu izstrādes procesā tiktu uzklausīts galveno ieinteresēto personu viedoklis. Darba grupa arī apspriež EaSI sadaļas īstenošanas aspektus. Plašāku informāciju atradīsiet lapā “EaSI jūsu valstī”.

EaSI sadaļas gada darba programmas pieejamas šeit.

Šajās darba programmās ir izklāstītas darbības (uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, iepirkumi u. c.), ko paredzēts īstenot nākamajā(-os) gadā(-os).

Ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta EaSI komandu varat sazināties, rakstot uz šādu e-pasta adresi: EMPL-EaSI@ec.europa.eu.