Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Намерете партньори

Портала за финансиране и обществени поръчки дава възможност на кандидатите да намерят партньори, като използват специалната система за търсене на партньори на портала:

Друг полезен източник е общата система за търсене на партньори на уебсайта Europa.

Кандидатите могат също така да разгледат списъка с предишни проекти по линия на EaSI, за да намерят партньори, като видят каква работа вече е свършена,  или да се запознаят с проектите и организациите, финансирани от програмата EaSI след покани за представяне на предложения .

Информация за направлението EaSI можете да намерите в раздела Проекти и резултати на страницата, посветена на ЕСФ+/ EaSI, на портала за възможности за финансиране и търгове, както и на този уебсайт, като щракнете върху „Проекти“.

 Системата за финансова прозрачност  също предоставя информация за проектите по EaSI, включително за организациите, които участват в тези проекти. Можете да ги видите, като изберете EMPL – Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ като отговорен отдел и 1.1.6 –  Заетост и социални иновации (EaSI) като вид действие. Чрез щракване върху „допълнителни опции“ потребителите могат да направят допълнително разграничение между „безвъзмездни средства“, „награди“, „обществени поръчки“ и т.н.