Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

EaSI specialistams

EaSI kryptis jums gali būti naudinga įvairiai, net jei neprašote dotacijų ir nedalyvaujate konkursuose. Suinteresuotieji asmenys gali dalyvauti konferencijose ir kituose viešuose renginiuose, kuriuos organizuoja Komisija, EaSI paramos gavėjai ir kiti subjektai. Apie tokius renginius informuojama šios interneto svetainės skiltyje „Naujienos“, taip pat ESF+ EaSI finansavimo ir konkursų portalo skiltyje „Naujienos“.

Be to, su EaSI paramos gavėjais galima tiesiogiai susisiekti ir apie jų veiklą sužinoti ESF+ EaSI finansavimo ir konkursų portalo skiltyje „Projektai ir rezultatai“ ir šios svetainės skiltyje „Projektai“.

Be to, kadangi EaSI krypties tikslas – remtis socialiniais poreikiais, ją įgyvendinant siekiama užtikrinti, kad pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, įskaitant socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas, aktyviai teiktų grįžtamąją informaciją. Todėl Komisija rengia strateginius dialogus su pagrindinėmis ES lygmens organizacijomis, atstovaujančiomis pilietinės visuomenės organizacijoms užimtumo ir socialinėje srityse.

EaSI techninę darbo grupę sudaro Europos Komisijos, valstybių narių ir su šia kryptimi susijusių trečiųjų šalių vyriausybių atstovai. Ji prižiūri, kad rengiant EaSI metines darbo programas būtų atsižvelgta į  pagrindinių suinteresuotųjų subjektų nuomonę. Šioje EaSI techninėje darbo grupėje taip pat aptariami EaSI krypties įgyvendinimo aspektai. Daugiau informacijos puslapyje „EaSI jūsų šalyje“.

EaSI krypties metinės darbo programos pagal metus pateikiamos čia.

Šiose darbo programose pristatoma veikla (kvietimai teikti pasiūlymus, viešieji pirkimai ir kt.), kuri turi būti įgyvendinta ateinančiais metais ar per kelerius metus.

Su EaSI komanda Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniame direktorate galima susisiekti e. paštu EMPL-EaSI@ec.europa.eu