Skip to main content
Evropski socialni sklad +

EaSI za strokovne delavce

Obstaja več načinov za koriščenje sklopa EaSI, tudi če se ne zaprosi za nepovratna sredstva ali javna naročila. Zainteresirane osebe se lahko udeležijo konferenc in drugih dogodkov, odprtih za javnost, ki jih organizirajo Komisija, upravičenci programa EaSI in drugi. Ti dogodki so na tem spletnem mestu poudarjeni v razdelku „Novice“ ter na portalu za financiranje in javna naročila ESS+/EaSI v razdelku „Kaj je novega“.

Poleg tega se je mogoče z upravičenci programa EaSI povezati neposredno in se tako seznaniti z njihovimi dejavnostmi, in sicer s klikom na razdelek „Projekti in rezultati“ na strani portala ESS+/EaSI za financiranje in javna naročila ter na tem spletnem mestu s klikom na „Projekti“.

Ker je cilj sklopa EaSI nadgradnja socialnih potreb, se poleg tega iščejo aktivne povratne informacije ključnih deležnikov, vključno s socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Zato Komisija vodi strateške dialoge s ključnimi organizacijami na ravni EU, ki zastopajo organizacije civilne družbe, ki so njihove članice na zaposlitvenih in socialnih področjih.

Tehnična delovna skupina EaSI, ki jo sestavljajo Evropska komisija in vladni predstavniki držav članic ter tretjih držav, pridruženih sklopu. Skrbi za to, da se pri pripravi letnih delovnih programov EaSI sliši glas ključnih deležnikov. Ta tehnična delovna skupina EaSI razpravlja tudi o vidikih izvajanja sklopa EaSI. Več informacij je na voljo na strani EaSI v vaši državi.

Letni delovni programi sklopa EaSI, navedeni po letih, so na voljo tukaj.

V teh delovnih programih so predstavljene dejavnosti (razpisi za zbiranje predlogov, javna naročila itd.), ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

Ekipa EaSI na GD Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu: EMPL-EaSI@ec.europa.eu