Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

Kas yra ESF+?

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) yra pagrindinė Europos Sąjungos (ES) investavimo į žmones priemonė. Naudodamas beveik 99,3 mlrd. EUR 2021–2027 m. biudžetą, ESF+ ir toliau svariai prisidės prie ES užimtumo, socialinės, švietimo ir įgūdžių politikos, įskaitant struktūrines reformas šiose srityse.

Fondas taip pat bus vienas iš pagrindinių ES socialinio ir ekonominio atsigavimo po COVID-19 pandemijos elementų. Dėl pandemijos ėmė mažėti darbo jėgos aktyvumas, švietimo ir sveikatos sistemoms kilo iššūkių ir išsaugo nelygybė. ESF+ bus viena pagrindinių ES priemonių, padedančių valstybėms narėms spręsti šiuos uždavinius.

Įgyvendinant sanglaudos politiką, ESF+ taip pat toliau vykdys savo misiją remti ES ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą ir taip padės mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir regionų.

ESF+ – keturių fondų derinys

ESF+ apima keturias finansavimo priemones, kurios 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo atskiros:

 Europos socialinį fondą (ESF), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF), Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI).

Kaip ESF+ teiks paramą?

ESF+ paramą daugiausia valdo valstybės narės, o Komisija vykdo priežiūrą. Todėl finansavimas teikiamas pagal: