Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

EaSI în țara dumneavoastră

Exemple de proiecte și organizații finanțate prin EaSI

În cadrul Programului anterior pentru ocuparea forței de muncă (EaSI) 2014 -2020, au fost publicate rapoarte privind proiectele și organizațiile finanțate prin programul EaSI. Descrierile proiectelor și ale organizațiilor pot contribui la o mai bună înțelegere a activităților EaSI și a tipului de acțiuni pe care le finanțează prin intermediul cererilor de propuneri. De asemenea, oferă informații cu privire la organizațiile implicate în programul EaSI.

În cadrul componentei FSE+ EaSI, proiectele vor fi promovate pe portalul Funding and Tenders, pagina dedicată FSE+ EaSI, secțiunea „Projects & Results” . Vor fi disponibile, de asemenea, informații și statistici suplimentare privind propunerile, ratele de reușită, proiectele finanțate și participanții.

Proiectele selectate și finalizate vor apărea tot pe acest site, la rubrica „Projects”.

În plus, sistemul de transparență financiară al UE oferă și informații cu privire la proiectele cărora li s-a acordat finanțare prin EaSI, inclusiv cu privire la organizațiile care participă la aceste proiecte. Le puteți consulta selectând „EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” ca serviciu responsabil și „1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)” ca tip de acțiune. Pentru a face distincția între „grants”, „prizes”, „public procurement” (granturi, premii, achiziții publice) etc., faceți clic pe „additional options” (opțiuni suplimentare).

Nu în ultimul rând, unele proiecte selectate în cadrul EaSI pot fi consultate în prezentarea Comisiei Europene intitulată „Examples of EU funded projects. Pentru aceasta faceți clic pe „advanced search” (căutare avansată) și selectați „Employment and Social Innovation’ în caseta „programme name” (denumirea programului).

În plus,  pagina dedicată FSE+ EaSI de pe portalul Funding and Tenders găzduiește și secțiunea „What’s New”, care conține ultimele noutăți legate de componenta EaSI. Acesta este locul unde Comisia va informa cu privire la evenimentele legate de EaSI, inclusiv cele organizate în țara dumneavoastră, și unde va publica articole de informare cu privire la această componentă. 

Țara dumneavoastră este reprezentată în Grupul tehnic de lucru FSE+ EaSI

Componenta EaSI este sprijinită de Grupul tehnic de lucru EaSI din cadrul Comitetului FSE+. Acesta este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene și ai guvernelor statelor membre, precum și ai țările terțe asociate la această componentă. Grupul tehnic de lucru EaSI se asigură că principalele părți interesate își fac cunoscute punctele de vedere cu ocazia elaborării programelor anuale de lucru ale EaSI. Grupul discută, de asemenea, aspectele legate de punerea în aplicare a componentei EaSI.

Pentru informații suplimentare, vizitați pagina Comitetului FSE+.

Puncte naționale de contact EaSI

În cadrul programului anual de lucru pentru 2021, Comisia va înființa puncte naționale de contact care să funcționeze în numele său în cadrul autorităților naționale, regionale și/sau locale pentru a promova componenta EaSI și rezultatele acesteia în statele membre și în alte țări participante. Acest lucru va contribui la creșterea participării la componenta EaSI și la extinderea, replicarea și/sau integrarea rezultatelor obținute de proiectele EaSI. Datele de contact ale punctelor naționale de contact vor fi publicate în timp util pe această pagină.

Latest news & videos