Skip to main content
Evropski socialni sklad +

EaSI v vaši državi

Primeri projektov EaSI in organizacij EaSI

V okviru prejšnjega Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) za obdobje 2014–2020 so bila objavljena poročila o projektih in organizacijah, financiranih s programom EaSI. Opisi projektov in organizacij lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju delovanja programa EaSI in vrste ukrepov, ki jih financira prek razpisov za zbiranje predlogov. Zagotavlja tudi informacije o organizacijah, ki so del programa EaSI.

V okviru sklopa ESS+/EaSI se bodo projekti spodbujali v razdelku „Projekti in rezultati“ na strani ESS+/EaSI na portalu za financiranje in javna naročila. Na voljo bodo tudi dodatne informacije in statistični podatki o predlogih, stopnjah uspešnosti, financiranih projektih in udeležencih.

Izbrani in zaključeni projekti bodo objavljeni tudi na tem spletnem mestu pod „Projekti“.

Poleg tega sistem finančne preglednosti EU zagotavlja tudi informacije o projektih, dodeljenih v okviru programa EaSI, vključno z organizacijami, ki so vključene v te projekte, pri čemer se do sistema lahko dostopa z izbiro „EMPL – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje“ in „1.1.6 – zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)“ kot vrste ukrepa. Uporabniki lahko s klikom na „dodatne možnosti“ nadalje razlikujejo med „nepovratnimi sredstvi“, „nagradami“, „javnim naročanjem“ itd.

Nekateri izbrani projekti EaSI so na voljo v pregledu Evropske komisije „Primeri projektov, ki jih je financirala EU„, in sicer lahko kliknete „napredno iskanje“ in v okencu „ime programa“ izberete „Zaposlovanje in socialne inovacije“.

Poleg tega je na strani ESS+/EaSI na portalu za financiranje in javna naročila na voljo tudi razdelek „Novosti“ z novicami o sklopu EaSI. Komisija bo tukaj poročala o dogodkih v zvezi z EaSI, vključno s tistimi, ki so organizirani v vaši državi, in objavljala članke o tem sklopu. 

Predstavnik tehnične delovne skupine ESS+/EaSI iz vaše države

Sklop EaSI podpira tehnična delovna skupina EaSI v okviru Odbora ESS+, ki jo sestavljajo Evropska komisija in vladni predstavniki držav članic ter tretjih držav, pridruženih sklopu. Tehnična delovna skupina EaSI skrbi, da se pri pripravi letnih delovnih programov EaSI upošteva mnenje ključnih deležnikov. Ta tehnična delovna skupina EaSI razpravlja tudi o vidikih izvajanja sklopa EaSI.

Več informacij je na voljo na strani odbora ESS+.

Nacionalne kontaktne točke EaSI

Komisija bo v okviru letnega delovnega programa za leto 2021 vzpostavila nacionalne kontaktne točke, ki bodo delovale v imenu ali v okviru nacionalnih, regionalnih in/ali lokalnih organov za promocijo sklopa EaSI ter njegovih rezultatov v državah članicah in drugih sodelujočih državah. To bo pripomoglo k povečanju udeležbe v sklopu EaSI in pri nadgradnji, ponavljanju in/ali uveljavljanju rezultatov, doseženih s projekti EaSI. Kontaktni podatki teh nacionalnih kontaktnih točk bodo pravočasno na voljo na tej strani.