Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) liikmesriikides

EaSI projektid ja organisatsioonid

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni eelmise programmi (2014–2020) raames rahastatud projektide ja organisatsioonide kohta on avaldatud asjakohased aruanded. Projektide ja organisatsioonide kirjeldused aitavad paremini mõista, mida EaSI endast kujutab ja milliseid meetmeid projektikonkursside kaudu rahastatakse. Samuti antakse teavet EaSIga seotud organisatsioonide kohta.

Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) EaSI tegevussuuna projekte tutvustatakse ESF+/EaSI rahastamis- ja hankeportaali rubriigis „Projects & Results“ (Projektid ja tulemused). Seal on avaldatud lisateave ja statistika taotluste, edukuse määra, rahastatud projektide ja osalejate kohta.

Väljavalitud ja lõpuleviidud projektidega saab tutvuda ka käesoleva veebisaidi rubriigis „Projects“ (Projektid).

Lisaks saab EaSI raames toetatavate projektide kohta teavet ka ELi finantsläbipaistvuse süsteemi veebisaidilt. Sealt leiab infot projektidega seotud organisatsioonide kohta ning infole pääseb ligi, kui valida rubriigis „Responsible Department“ (Vastutav talitus) vastutavaks talituseks „EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion“ (EMPL – Sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) ning märkida meetme liigiks „1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)“ (1.1.6 – Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon (EaSI)). Klõpsates rubriigil „Additional options“ (Lisavalikud), saavad kasutajad teha valiku „Grants“ (Toetused), „Prizes“ (Auhinnad), „Public procurement“ (Riigihanked) jne.

Euroopa Komisjoni koostatud ülevaates Examples of EU funded projects  (Näited ELi rahastatud projektidest) saab tutvuda mõne valitud EaSI projektiga, klõpsates rubriigil „Advanced search“ (Laiendatud otsing) ja tehes valiku väljal „Employment and Social Innovation“ (Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon) esitatud nimekirjast „Programme name“ (Programmi nimi).

Lisaks on ESF+ EaSI veebilehe rubriigis „Funding and Tenders“  (Rahastamine ja pakkumused) jaotis „What’s New“, kus on avaldatud uudised EaSI tegevussuuna kohta. Jaotises annab komisjon teavet EaSIga seotud ürituste kohta riigiti ning avaldab artikleid EaSI tegevussuuna kohta. 

ESF+ EaSI tehniline töörühm (riikide esindajad)

EaSI tegevussuunda toetab ESF+ komitee juurde kuuluv EaSI tehniline töörühm, kuhu kuuluvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsuste esindajad ning tegevussuunaga ühinenud kolmandate riikide esindajad. EaSI tehniline töörühm jälgib, et iga-aastaste tööprogrammide ettevalmistamisel võetakse kuulda peamiste sidusrühmade häält. EaSI tehnilises töörühmas arutatakse ka tegevussuuna rakendamise olulisi aspekte.

Lisateavet saab ESF+ komitee veebilehelt.

EaSI riiklikud kontaktpunktid

2021. aasta tööprogrammi raames loob komisjon riiklikud kontaktpunktid, mis tegutsevad riiklike, piirkondlike ja/või kohalike ametiasutuste nimel või nende juures, et edendada EaSI tegevussuunda ning toetada selle rakendamist liikmesriikides ja teistes osalevates riikides. Eesmärk on suurendada osalemist EaSI tegevussuunas ning suurendada, korrata ja/või süvalaiendada EaSI projektide tulemusi. Riiklike kontaktpunktide kontaktandmed avaldatakse osutatud veebilehel.

Latest news & videos