Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

EaSI u vašoj zemlji

Primjeri projekata i organizacije u okviru Programa

U okviru prethodnog Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) 2014. – 2020. objavljena su izvješća o projektima i organizacijama koje su financirane sredstvima Programa. Opisi projekata i organizacija mogu doprinijeti boljem razumijevanju mjera koje se financiraju u okviru Programa temeljem poziva na podnošenje prijedloga. Isto tako, pružaju se informacije o organizacijama koje sudjeluju u Programu.

Projekti u okviru tematskog područja EaSI u okviru ESF-a plus promicat će se pod odjeljkom „Projects & Results” na stranici ESF+/EaSI na portalu za financiranje i natječaje. Na toj će stranici biti dostupne i dodatne informacije te statistički podaci o prijedlozima, stopama uspješnosti, financiranim projektima i sudionicima.

Pod odjeljkom „Projects” na istoj stranici bit će dostupni i izabrani i dovršeni projekti.

Osim toga, u sustavu financijske transparentnosti EU-a navedene su informacije o projektima kojima su dodijeljena sredstva u okviru Programa, kao i informacije o organizacijama koje su u njima sudjelovale, a dostupne su na stranici odabirom opcije „EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” pod odjeljkom „Responsible Department” te odabirom „1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)” pod odjeljkom „action type”. Klikom na „additional options” korisnici mogu pronaći podatke o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi i dr.

Naposljetku, izabrani projekti financirani u okviru Programa dostupni su na  stranicama Europske komisije „Examples of EU funded projects klikom na „advanced search” i odabirom opcije „Employment and Social Innovation” u prozorčiću „programme name”.

Nadalje, na stranici ESF+ EaSI na portalu za financiranje i natječaje nalazi se i odjeljak „What’s New” posvećen novostima o tematskom području. Komisija će na njoj izvještavati o događajima u okviru tematskog područja, među ostalim i o događajima koje organizira u vašoj zemlji, i objavljivati informativne članke. 

Predstavnik tehničke radne skupine za ESF+ EaSI u vašoj zemlji

Tematsko područje EaSI podupire tehnička radna skupina za EaSI osnovana u okviru Odbora za ESF+, koju čine Europska komisija i predstavnici vlada država članica te trećih zemalja pridruženih potprogramu. Zadatak tehničke radne skupine za EaSI jest osigurati da ključni dionici budu uključeni u pripremu godišnjih programa rada. Tehnička radna skupina za EaSI također raspravlja o aspektima provedbe tematskog područja EaSI.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Odbora za ESF+.

Nacionalne kontaktne točke za EaSI

U okviru godišnjeg programa rada za 2021. Komisija će uspostaviti nacionalne kontaktne točke koje će djelovati u ime ili u okviru nacionalnih, regionalnih i/ili lokalnih tijela s ciljem promicanja tematskog područja EaSI i njegovih rezultata u državama članicama i drugim zemljama sudionicama. Time će se proširiti sudjelovanje u tematskom području EaSI i potaknuti šira primjena, reproduciranje i/ili promicanje rezultata postignutih u okviru projekata. Podaci za kontakt uskoro će biti dostupni na ovoj stranici.