Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

EaSI omassa maassasi

Esimerkkejä EaSI-hankkeista ja EaSI-organisaatiot

Edellisen työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) 2014–2020 puitteissa julkaistiin raportteja EaSI-ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja organisaatioista. Hankkeiden ja organisaatioiden kuvaukset voivat auttaa ymmärtämään paremmin, mitä EaSI tekee ja millaisia toimia se rahoittaa ehdotuspyyntöjen perusteella. Raportit sisältävät myös tietoa EaSI-ohjelmaan osallistuvista järjestöistä.

ESR+:n EaSI-toimintalohkossa hankkeita edistetään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa ESR+ -sivulla (EaSI) olevassa osiossa Hankkeet ja tulokset. Saatavilla on myös lisätietoa ja tilastotietoja ehdotuksista, onnistumisasteesta, rahoitetuista hankkeista ja osallistujista.

Valitut ja päättyneet hankkeet näkyvät myös tällä verkkosivustolla Hankkeet-osiossa.

Lisäksi myös EU:n varainhoidon avoimuuden järjestelmässä annetaan tietoa EaSI-ohjelman puitteissa rahoitetuista hankkeista, mukaan lukien näihin hankkeisiin osallistuvat organisaatiot. Niihin voi tutustua valitsemalla vastuulliseksi osastoksi ”EMPL – työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto” ja toimintatyypiksi ”1.1.6 – työllisyys ja sosiaalinen innovointi (EaSI)”. Napsauttamalla ”lisävaihtoehtoja” käyttäjät voivat edelleen erottaa toisistaan esimerkiksi ”avustukset”, ”palkinnot” ja ”julkiset hankinnat”.

Joihinkin valikoituihin EaSI-hankkeisiin voi tutustua Euroopan komission yhteenvedossa Esimerkkejä EU:n rahoittamista hankkeista” napsauttamalla laajennettu haku -painiketta ja valitsemalla ohjelman nimi -laatikosta ”Työllisyys ja sosiaalinen innovointi”.

Lisäksi rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa ESR+ -sivulla (EaSI) on uutisia EaSI-toimintalohkosta osiossa ”What’s New”. Tällä sivulla komissio tiedottaa EaSI-ohjelmaa koskevista tapahtumista, myös sinun maassasi järjestettävistä tapahtumista, ja julkaisee tästä toimintalohkosta kertovia artikkeleita. 

ESR+:n teknisen EaSI-työryhmän edustaja maassasi

EaSI-toimintalohkoa tukee ESR+ -komitean puitteissa toimiva EaSIn tekninen työryhmä, joka koostuu Euroopan komission ja jäsenmaiden edustajista sekä toimintalohkoon assosioituneiden kolmansien maiden edustajista. EaSIn tekninen työryhmä huolehtii siitä, että keskeisten sidosryhmien ääni kuuluu, kun EaSIn vuotuisia työohjelmia valmistellaan. EaSIn teknisessä työryhmässä käsitellään myös EaSI-toimintalohkon täytäntöönpanoa koskevia näkökohtia.

Lisätietoja on ESR+ -komitean verkkosivulla.

EaSI-ohjelman kansalliset yhteyspisteet

Vuoden 2021 vuotuisen työohjelman puitteissa komissio perustaa kansallisia yhteyspisteitä, jotka toimivat kansallisten, alueellisten ja/tai paikallisten viranomaisten puolesta tai niiden yhteydessä EaSI-toimintalohkon ja sen tulosten edistämiseksi jäsenmaissa ja muissa osallistujamaissa. Tämä auttaa lisäämään osallistumista EaSI-toimintalohkoon ja laajentamaan, toistamaan ja/tai valtavirtaistamaan EaSI-hankkeissa saavutettuja tuloksia. Kansallisten yhteyspisteiden yhteystiedot ilmoitetaan tällä sivulla hyvissä ajoin.

 

Latest news & videos