Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

EaSI w Twoim kraju

Przykłady projektów EaSI i organizacje EaSI

W ramach poprzedniego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020 publikowano sprawozdania dotyczące projektów i organizacji finansowanych z programu EaSI. Opisy projektów i organizacji pomagają lepiej zrozumieć, czym jest EaSI i jakiego rodzaju działania finansuje się z tego programu za pomocą zaproszeń do składania wniosków. Dostarczają również informacji na temat organizacji zaangażowanych w program EaSI.

W ramach komponentu EaSI Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) projekty będą promowane w rubryce „Projects & Results (Projekty i wyniki)” na stronie tego komponentu na portalu o finansowaniu i przetargach. Dostępne również tam będą dodatkowe informacje i statystyki dotyczące wniosków, wskaźników skuteczności, finansowanych projektów i uczestników.

Wybrane i zrealizowane projekty pojawią się także na tej stronie w zakładce „Projekty”.

Unijny system przejrzystości finansowej również zawiera informacje na temat projektów, które otrzymały środki w ramach EaSI, w tym organizacji zaangażowanych w te projekty. Można się z nimi zapoznać, wybierając „EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego” jako jednostkę odpowiedzialną oraz „1.1.6 – Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI)” jako rodzaj działania. Klikając „dodatkowe opcje”, można dokonać dalszego rozróżnienia między „dotacjami”, „nagrodami”, „zamówieniami publicznymi” itp.

Z niektórymi wybranymi projektami EaSI można się też zapoznać w zestawieniu Komisji Europejskiej „Przykłady projektów finansowanych przez UE”, klikając przycisk „wyszukiwanie zaawansowane” i wybierając „Zatrudnienie i innowacje społeczne” w polu „nazwa projektu”.

Na stronie EaSI EFS+ na portalu o finansowaniu i przetargach znajduje się również rubryka „Co nowego” zawierająca wiadomości na temat komponentu EaSI. W tym miejscu Komisja będzie informować o wydarzeniach dotyczących EaSI, również o tych organizowanych w poszczególnych krajach, oraz publikować artykuły informujące o tym komponencie.

Przedstawiciel Technicznej Grupy Roboczej EaSI EFS+ z Twojego kraju

Komponent EaSI jest wspierany przez Techniczną Grupę Roboczą EaSI w ramach Komitetu EFS+, w skład której wchodzą Komisja Europejska oraz przedstawiciele rządów państw członkowskich, a także krajów trzecich stowarzyszonych z komponentem. Techniczna Grupa Robocza EaSI ma za zadanie dopilnować, aby opinia kluczowych zainteresowanych stron była uwzględniania podczas przygotowywania rocznych programów prac EaSI. Grupa ta omawia również aspekty wdrożeniowe komponentu EaSI.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komitetu EFS+.

Krajowe punkty kontaktowe EaSI

W ramach rocznego programu prac na 2021 r. Komisja utworzy krajowe punkty kontaktowe działające w imieniu władz krajowych, regionalnych lub lokalnych bądź w ich strukturach, aby promować komponent EaSI i jego wyniki w państwach członkowskich i innych krajach uczestniczących. Przyczyni się to do zwiększenia uczestnictwa w komponencie EaSI i pomoże w zwiększaniu skali, powielaniu lub upowszechnianiu wyników osiąganych w ramach projektów EaSI. Dane kontaktowe tych krajowych punktów kontaktowych zostaną udostępnione w odpowiednim czasie na tej stronie.

 

Latest news & videos