Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) az Ön hazájában

EaSI-projektek és EaSI-szervezetek

A foglalkoztatás és a szociális innováció előző, 2014 és 2020 közötti európai uniós programja keretében a Bizottság több jelentést tett közzé az EaSI programból finanszírozott projektekről és szervezetekről. A finanszírozott projektek és szervezetek bemutatása segíthet annak jobb megértésében, hogy milyen tevékenységekre terjed ki a foglalkoztatási és szociális innovációs program, és milyen típusú fellépéseket finanszíroz pályázati felhívások révén. Ezek a jelentések tájékoztatást nyújtanak az EaSI programban részt vevő szervezetekről is.

Az ESZA+ EaSI-ágához tartozó projektek a finanszírozási és pályázati portál ESZA+szal foglalkozó oldalán, a Projektek és eredmények felületen lesznek közzétéve. Ugyanott további információk és statisztikák találhatók majd a pályázatokról, a sikeres projektekről, a finanszírozott projektekről és a résztvevőkről.

Egyes kiválasztott és befejezett projektek ezen az oldalon, a projekteket bemutató rovatban is közzé lesznek téve.

Az EU pénzügyi átláthatósági rendszere szintén nyújt tájékoztatást a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretében odaítélt projektekről és az azokban közreműködő szervezetekről. Ha Ön ezekre a projektekre akar rákeresni, válassza ki a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságát (EMPL) mint felelős szervezeti egységet, a tevékenységtípusra vonatkozó mezőben pedig a következő opciót: „1.1.6 – Foglalkoztatás és a szociális innováció (EaSI)”. További lehetőségként szűkíteni lehet a keresést támogatásokra, díjakra és közbeszerzésekre.

Végül, de nem utolsósorban, néhány EaSI-projekt megtekinthető az Európai Bizottság válogatott uniós finanszírozású projekteket bemutató webhelyén, ahol a részletes keresésre szolgáló felületen, a program nevére vonatkozó mezőben a „Foglalkoztatás és szociális innováció” opciót kell kiválasztani.

finanszírozási és pályázati portál ESZA+-szal foglalkozó oldalának híreket tartalmazó rovata szintén tartalmaz tudnivalókat az EaSI-ágról. Ezen a felületen a Bizottság tájékoztatást nyújt a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjával kapcsolatos eseményekről az EU különböző országaiban, és EaSI-vonatkozású cikkeket közöl. 

Az Ön országának képviselője az ESZA+ EaSI technikai munkacsoportjában

Az EaSI-ágat az ESZA+-bizottság keretében működő EaSI technikai munkacsoport támogatja, amely az Európai Bizottság illetékes munkatársaiból, valamint a tagállamok és az EaSI tevékenységeiben részt vevő harmadik országok kormányzati képviselőiből áll. Az EaSI technikai munkacsoport ügyel arra, hogy a legfontosabb érdekelt felek véleménye figyelembe legyen véve az EaSI éves munkaprogramjainak előkészítése során. Ez a munkacsoport az EaSI végrehajtási szempontjait is megvitatja.

További tudnivalókért látogasson el az ESZA+-bizottság weboldalára.

Az EaSI nemzeti kapcsolattartó pontjai

A 2021. évi éves munkaprogram keretében a Bizottság nemzeti kapcsolattartó pontokat hoz létre, amelyek a nemzeti, regionális és/vagy helyi hatóságok nevében vagy keretében működnek. Feladatuk, hogy népszerűsítsék az EaSI-t és annak eredményeit a tagállamokban és más részt vevő országokban. Ez segíteni fog az EaSI kínálta lehetőségek kiaknázásában és az EaSI-projektek által elért eredmények növelésében, terjesztésében és/vagy általános érvényesítésében. E nemzeti kapcsolattartó pontok elérhetőségi adatait ezen az oldalon kellő időben elérhetővé tesszük.

Latest news & videos