Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

L-EaSI f’pajjiżek

Eżempji ta’ proġetti tal-EaSI u organizzazzjonijiet tal-EaSI

Taħt il-programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 2014-2020 preċedenti, ġew ippubblikati rapporti dwar proġetti u organizzazzjonijiet iffinanzjati mill-programm EaSI. Id-deskrizzjonijiet tal-proġetti u l-organizzazzjoni jistgħu jgħinu biex jinftiehem aħjar x’jagħmel l-EaSI, x’tip ta’ azzjonijiet jiffinanzja permezz ta’ sejħiet għal proposti. Hu jipprovdi wkoll informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet involuti fil-programm EaSI.

Taħt il-Fergħa tal-EaSI tal-FSE+, il-proġetti se jiġu promossi fit-taqsima “Proġetti u Riżultati fil-paġna tal-EaSI tal-FSE+ fil-portal tal-Finanzjament u l-Offerti. Hemm informazzjoni u statistika addizzjonali dwar il-proposti, ir-rati ta’ suċċess, il-proġetti ffinanzjati u l-parteċipanti se jkunu disponibbli wkoll.

Il-proġetti magħżula u kkompletati se jidhru wkoll f’dan is-sit web fuq “Proġetti”.

Barra minn hekk, is-Sistema ta’ Trasparenza Finanzjarja tal-UE tipprovdi wkoll informazzjoni dwar il-proġetti mogħtija taħt l-EaSI, inklużi l-organizzazzjonijiet involuti f’dawn il-proġetti u tista’ tiġi kkonsultata, billi tagħżel “EMPL – Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni” bħala Dipartiment Responsabbli u “1.1.6 – Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI)” bħala tip ta’ azzjoni. Billi jikklikkjaw “opzjonijiet addizzjonali”, l-utenti jistgħu jiddistingwu aktar bejn “għotjiet”, “premjijiet”, “akkwist pubbliku”, eċċ.

L-aħħar iżda mhux l-anqas, xi proġetti magħżulin tal-EaSI jistgħu jiġu kkonsultati fil-ħarsa ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea “Eżempji ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE, billi tikklikkja “tfittxija avvanzata” u tagħżel “Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali” fil-kaxxa “Isem il-programm”.

Barra minn hekk, il-paġna tal-EaSI tal-FSE+ fil-portal tal-Finanzjament u l-Offerti tospita wkoll it-taqsima “X’hemm ġdid” b’aħbarijiet dwar il-fergħa tal-EaSI. Hawnhekk il-Kummissjoni se tinforma dwar avvenimenti li jikkonċernaw l-EaSI, inklużi dawk organizzati f’pajjiżek u tippubblika artikli li jinfurmaw dwar il-fergħa. 

Il-Grupp ta’ Ħidma Tekniku tal-EaSI tal-FSE+ rappreżentant ta’ pajjiżek

Il-fergħa tal-EaSI hi appoġġjata mill-Grupp ta’ Ħidma Tekniku tal-EaSI taħt il-Kumitat tal-FSE+, li hu magħmul mill-Kummissjoni Ewropea u rappreżentanti tal-gvern tal-Istati Membri, kif ukoll minn pajjiżi terzi assoċjati mal-fergħa. It-TWG tal-EaSI  jissorvelja li l-vuċi tal-partijiet ikkonċernati ewlenin tinstema’ meta jkunu qed jitħejjew il-Programmi ta’ Ħidma Annwali tal-EaSI. Dan TWG tal-EaSI jiddiskuti wkoll l-aspetti tal-implimentazzjoni tal-fergħa tal-EaSI.

Għal aktar informazzjoni żur il-paġna tal-Kumitat tal-FSE+.

Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali tal-EaSI (NCPs tal-EaSI)

Skont il-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-2021, il-Kummissjoni se tistabbilixxi Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali li joperaw f’isem jew fi ħdan l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u/jew lokali biex jippromwovu l-fergħa tal-EaSI u r-riżultati tagħha fl-Istati Membri u f’pajjiżi parteċipanti oħrajn. Dan se jgħin biex tiżdied il-parteċipazzjoni fil-fergħa tal-EaSI u jgħin fit-titjib, ir-replikazzjoni u/jew l-integrazzjoni tar-riżultati miksuba mill-proġetti tal-EaSI. Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ dawk l-NCPs se jkunu disponibbli fi żmien xieraq f’din il-paġna.