Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

EaSI jūsų šalyje

EaSI projektų pavyzdžiai ir EaSI organizacijos

Pagal ankstesnę 2014–2020 m. Užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) buvo paskelbtos pagal EaSI programą finansuojamų projektų ir organizacijų ataskaitos. Projektų ir organizacijos aprašymai gali padėti geriau suprasti, kaip veikia EaSI ir kokio pobūdžio veiksmai pagal ją finansuojami skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus. Juose taip pat pateikiama informacija apie EaSI programoje dalyvaujančias organizacijas.

Pagal ESF+ EaSI kryptį projektai bus populiarinami Finansavimo ir konkursų portale, ESF+ EaSI svetainėje, skiltyje „Projektai ir rezultatai“ . Ten taip pat bus papildomos informacijos ir statistinių duomenų apie pasiūlymus, sėkmės rodiklius, finansuotus projektus ir dalyvius.

Atrinkti ir užbaigti projektai taip pat bus skelbiami svetainės skiltyje „Projektai“.

Be to, ES Finansinio skaidrumo sistemoje pateikiama ir informacija apie projektus, finansuojamus pagal EaSI kryptį, be kita ko, apie tai, kokios organizacijos dalyvauja šiuose projektuose. Su minėta informacija galima susipažinti kaip atsakingą subjektą pasirenkant „Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas (EMPL)“, o kaip veiksmų rūšį  – „1.1.6 – Užimtumas ir socialinės inovacijos (EaSI)“. Spustelėję „Papildomos parinktys“ naudotojai toliau gali pasirinkti iš tokių kategorijų: „Dotacijos“, „Apdovanojimai“, „Viešieji pirkimai“ ir t. t.

Galiausiai, su kai kuriais atrinktais EaSI projektais galima susipažinti Europos Komisijos apžvalgoje „ES finansuojamų projektų pavyzdžiai“, spustelėjus „Išplėstinė paieška“ ir laukelyje „Programos pavadinimas“ pasirinkus „Užimtumas ir socialinės inovacijos“.

Be to, Finansavimo ir konkursų portale, ESF+ EaSI svetainėje taip pat yra skiltis „Naujienos“, kurioje pateikiamos naujienos apie EaSI kryptį.  Čia Komisija informuos apie renginius, susijusius su EaSI, įskaitant jūsų šalyje organizuojamus renginius, ir skelbs straipsnius apie šią kryptį. 

ESF+ EaSI techninės darbo grupės atstovas jūsų šalyje

EaSI kryptį remia EaSI techninė darbo grupė prie ESF+ komiteto, kurią sudaro Europos Komisijos ir valstybių narių vyriausybių atstovai, taip pat su šia veikla susijusių trečiųjų šalių atstovai. EaSI techninė darbo grupė prižiūri, kad rengiant EaSI metines darbo programas būtų atsižvelgiama į  pagrindinių suinteresuotųjų subjektų nuomonę. Šioje EaSI techninėje darbo grupėje taip pat aptariami EaSI krypties įgyvendinimo aspektai.

Daugiau informacijos rasite ESF+ komiteto svetainėje.

EaSI nacionaliniai informacijos centrai (EaSI NIC)

Pagal 2021 m. metinę darbo programą Komisija įsteigs nacionalinius informacijos centrus, veikiančius nacionalinių, regionų ir (arba) vietos valdžios institucijų vardu, kad valstybės narės ir kitos dalyvaujančios šalys būtų plačiau informuojamos apie EaSI kryptį ir jos rezultatus. Tai padės padidinti dalyvavimą EaSI kryptyje, taip pat plėtoti, atkartoti ir (arba) integruoti EaSI projektų rezultatus. Šių NIC kontaktiniai duomenys bus paskelbti vėliau šioje svetainėje.