Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Nájdite partnerov

Portál financovania a ponúk poskytuje žiadateľom možnosť nájsť si partnerov prostredníctvom špecializovaného nástroja na vyhľadávanie partnerov na portáli financovania a ponúk:

Ďalší užitočný zdroj sa nachádza na stránke webového sídla Europa venovanej vyhľadávaniu partnerov.

Žiadatelia hľadajúci partnerov si môžu prezrieť aj prehľad už ocenených projektov v rámci programu EaSI, kde sa môžu dozvedieť, na čom tieto subjekty vykonali. Projekty a organizácie financované v rámci programu EaSI na základe výziev na predkladanie návrhov uvedených v správach nájdete tu.

Pokiaľ ide o zložku EaSI, tieto informácie možno nájsť v časti „Projekty a výsledky“ stránky portál financovania a ponúk ESF+ EaSI, ako aj na tejto webovej stránke v časti „Projekty“.

Systém finančnej transparentnosti poskytuje aj informácie o projektoch ocenených v rámci programu EaSI vrátane organizácií zapojených do týchto projektov. Keď si ich chcete prezrieť, vyberte zodpovedný útvar „EMPL – Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie“ a typ akcie „1.1.6 – Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)“. Kliknutím na „ďalšie možnosti“ môžu používatelia ďalej rozlišovať medzi „grantmi“, „oceneniami“, „verejným obstarávaním“ atď.