Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Iskanje partnerjev

Portal za financiranje in javna naročila prijaviteljem omogoča, da poiščejo partnerje prek namenskega iskalnika partnerjev na portalu za financiranje in javna naročila:

še en koristen vir je na voljo v iskalniku na spletnem mestu Europa.

Prijavitelji si lahko pri iskanju partnerjev ogledajo tudi pregled dodeljenih projektov EaSI, ki so jih ti organi že izvedli. Projekte in organizacije, ki se financirajo s programom EaSI na podlagi razpisov za zbiranje predlogov v poročilih, lahko najdete tukaj.

Za sklop EaSI so te informacije na voljo v razdelku „Projekti & Rezultati“ na strani portala ESS+/EaSI za financiranje in javna naročila ter na tej spletni strani s klikom na „Projekti“.

Sistem finančne preglednosti zagotavlja tudi informacije o projektih, dodeljenih v okviru programa EaSI, vključno z organizacijami, ki sodelujejo pri teh projektih. Do sistema se lahko dostopa z izbiro „EMPL – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje“ in „1.1.6 – zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)“ kot vrste ukrepa. Uporabniki lahko s klikom na „dodatne možnosti“ nadalje razlikujejo med „nepovratnimi sredstvi“, „nagradami“, „javnim naročanjem“ itd.