Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Atrodiet partnerus

Finansējuma un iepirkumu portāls sniedz pieteikumu iesniedzējiem iespēju atrast partnerus, izmantojot īpaši šim mērķim izveidotu meklēšanas rīku.

Vēl viens noderīgs avots ir partneru meklēšanas iespēja portālā “Europa”.

Pieteikumu iesniedzēji var arī iepazīties ar pārskatu par agrāk finansētiem EaSI projektiem. Informācija par konkrētu struktūru īstenotām darbībām var atvieglot partneru meklējumus. Ziņojumi par projektiem un organizācijām, kas finansēti EaSI programmas ietvaros, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, atrodami šeit.

Attiecībā uz EaSI šī informācija ir pieejama Finansēšanas un iepirkumu portāla ESF+ EaSI lapas sadaļā “Projects & Results”, kā arī šīs vietnes sadaļā “Projekti”.

Informāciju par EaSI programmas ietvaros finansētiem projektiem, tai skaitā par šajos projektos iesaistītajām organizācijām, sniedz arī ES finanšu pārredzamības sistēma. Ar to var iepazīties, kā atbildīgo departamentu (“Responsible Department”) norādot “EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” un pie darbības veida (“action type”) izvēloties “1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)”. Noklikšķinot uz “additional options”, lietotāji var atlasīt dotācijas, balvas, publisko iepirkumu u. c.