Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Jak najít partnery k projektu

Uchazeči, kteří hledají pro svůj projekt partnerské organizace, je mohou najít na portálu pro financování a nabídková řízení prostřednictvím specializovaného vyhledávacího nástroje:

Dalším užitečným zdrojem jsou internetové stránky Europa: „Jak najít pro svůj projekt partnera“.

Při hledání partnerů se mohou uchazeči rovněž inspirovat v předchozích projektech, které financování z programu EaSI již získaly, a vyhledat si subjekty, které mají již s určitým typem činnosti zkušenosti. Projekty a organizace, které získaly finanční prostředky z programu EaSI na základě výzev k podávání návrhů, najdete zde.

V případě složky EaSI lze tyto informace najít na stránce složky EaSI fondu ESF+ na portálu pro financování a nabídková řízení v sekci „Projekty a výsledky“. Další informace získáte také na těchto stránkách v sekci „Projekty“.

Informace o projektech podpořených z programu EaSI, včetně organizací, jež se těchto projektů účastnily, jsou také zveřejňovány v systému pro finanční transparentnost. Najít je lze pod hlavičkou odpovědného útvaru „EMPL – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“ – typ akce „1.1.6 – Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)“. Kliknutím na „další možnosti“ je možné vyhledávání upřesnit volbou mezi „granty“, „cenami“, „veřejnými zakázkami“ apod.