Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

ESF+ i partnerstvo

Države članice iskoristit će ESF+ za izlazak iz socioekonomske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Iz Fonda će se podupirati zeleni, digitalni i stabilan oporavak EU-a od krize poticanjem ulaganja u radna mjesta, vještine i usluge.

Glavnina proračunskih sredstava fonda ESF+ (98,5 milijardi EUR od ukupnog iznosa većeg od 99 milijardi EUR) dogovorena je i upotrijebljena u partnerstvu Europske komisije, nacionalnih i regionalnih tijela te socijalnih partnera i dionika na temelju pristupa „podijeljenog upravljanja”.

Europski socijalni fond plus usko je usklađen s preporukama i analizama po državama članicama u okviru europskog semestra – okvira za koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika u cijeloj Europskoj uniji. Iz fonda ESF+ financira se provedba europskog stupa socijalnih prava – glavnog elementa europskog semestra – s pomoću mjera u području zapošljavanja, obrazovanja i vještina te socijalne uključenosti.

Tematske koncentracije

U okviru tematskih koncentracija EU se može usredotočiti na svoje konkretne potrebe. Potom se resursi pod podijeljenim upravljanjem mogu usmjeriti u ta područja.

  • Socijalne nejednakosti i siromaštvo i dalje su velik problem. Države članice trebale bi stoga izdvojiti najmanje 25 % svojih sredstava iz fonda ESF+ za promicanje socijalne uključenosti. Nadalje, Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) integriran je u ESF+ radi osiguravanja hrane i osnovne materijalne pomoći. Sve države članice obvezne su najmanje 3 % svojih sredstava iz fonda ESF+ namijeniti u tu svrhu.
  • Stopa nezaposlenosti mladih kontinuirano je visoka od gospodarske krize 2008., a dodatno se povećava zbog pandemije bolesti COVID-19. Sve države članice moraju izdvojiti odgovarajući iznos svojih sredstava iz fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem za usmjereno djelovanje i strukturne reforme radi potpore zapošljavanju mladih. Države članice u kojima je broj mladih u dobi od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju bio iznad prosjeka EU-a u razdoblju 2017. – 2019. trebale bi najmanje 12,5 % svojih sredstava iz fonda ESF+ namijeniti mladima.
  • Razine siromaštva djece i dalje su neprihvatljivo visoke, a zbog izbijanja bolesti COVID-19 dodatno se povećavaju. Fond ESF+ zahtijeva od država članica s najvišim stopama siromaštva djece da najmanje 5 % svojih sredstava iz fonda ESF+ dodijele za provedbu mjera za njegovo smanjenje. Sve ostale države članice moraju dodijeliti odgovarajući iznos u tu svrhu.
  • Kapacitet socijalnih partnera i civilnog društva ključan je za uspješnu provedbu fonda ESF+ i politika koje se iz Fonda podupiru. Sve države članice trebale bi dodijeliti odgovarajući iznos za izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i civilnog društva. Države članice koje su u okviru europskog semestra dobile CSR (preporuku za pojedinu zemlju) za to područje trebale bi u tu svrhu dodijeliti najmanje 0,25 % svojih sredstava iz fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem.

Države članice iskoristit će ESF+ za izlazak iz socioekonomske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Iz Fonda će se podupirati zeleni, digitalni i stabilan oporavak EU-a od krize poticanjem ulaganja u radna mjesta, vještine i usluge.