Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Αναζήτηση εταίρων

Η διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα εύρεσης εταίρων μέσω του ειδικού εργαλείου αναζήτησης εταίρων.

Μια ακόμα χρήσιμη πηγή είναι το γενικό εργαλείο αναζήτησης εταίρων στον ιστότοπο Europa.

Οι αιτούντες, κατά την αναζήτηση εταίρων, μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τη σύντομη περιγραφή των έργων του EaSI που έχουν ανατεθεί κατά το παρελθόν, ώστε να εξετάσουν τις δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει οι εν λόγω φορείς. Τα έργα και οι οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα EaSI κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων μπορούν να βρεθούν στις εκθέσεις που δημοσιεύονται εδώ.

Όσον αφορά το σκέλος EaSI, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ενότητα Projects & Results της ιστοσελίδας του σκέλους EaSI του ΕΚΤ+ στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς, καθώς και στην ενότητα «Projects» του παρόντος ιστοτόπου.

Το σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα έργα που ανατίθενται στο πλαίσιο του EaSI, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που συμμετέχουν σ' αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της επιλογής «EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion» στο πεδίο της αρμόδιας υπηρεσίας και «1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)» στο είδος δράσης. Κάνοντας κλικ στο «additional options», οι χρήστες μπορούν να κάνουν περαιτέρω διάκριση μεταξύ επιχορηγήσεων («grants»), βραβείων («prizes»), δημόσιων συμβάσεων («public procurement») κ.λπ.