Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Mikä on Euroopan sosiaalirahasto plus?

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n tärkein ihmisiin kohdistuvien investointien rahoitusväline. ESR+:n määrärahat ovat vuosina 2021–2027 lähes 99,3 miljardia euroa. Siitä tarjotaan edelleen merkittävää tukea EU:n työllisyys-, sosiaali-, koulutus- ja osaamispolitiikkojen toteuttamiseen ja näiden alojen rakenneuudistuksiin.

Sosiaalirahasto on myös yksi EU:n sosioekonomisen elpymisen kulmakivistä koronaviruspandemian jälkeen. Pandemia on tehnyt osin tyhjäksi työmarkkinoille osallistumisessa saavutetun edistyksen, aiheuttanut merkittäviä haasteita koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmille ja lisännyt eriarvoisuutta. Euroopan sosiaalirahasto plus on yksi keskeisistä EU:n välineistä, joilla autetaan jäsenmaita vastaamaan näihin haasteisiin.

Osana koheesiopolitiikkaa ESR+ jatkaa myös EU:n taloudellisen, alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemista ja auttaa näin vähentämään jäsenmaiden ja alueiden välisiä eroja.

ESR+: neljän rahaston yhdistelmä

ESR+ kokoaa yhteen seuraavat neljä rahoitusvälinettä, jotka olivat erillisiä ohjelmakaudella

2014–2020: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), nuorisotyöllisyysaloite (YEI) ja Euroopan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) .

Miten ESR+:sta tarjotaan tukea

ESR+:sta myönnettävää tukea hallinnoivat pääasiassa jäsenmaat, ja komissiolla on tässä valvova rooli. Tämän vuoksi rahoitus tapahtuu seuraavien toimintalohkojen kautta: